W jakiej to rodzinie, proszę mi powiedzieć
"
z" stoi na końcu, "a" stoi na przedzie?
Dzieci w tej rodzinie jest dwadziecia czworo,
a i w tej zagadce one udział biorą?

 

 
 

Współautor strony Rafał Białek

Ewa Białek

Poprzednia strona ] Spis ] Spis tematyczny ]

.

.