Czas leci       Ryszard Sowiński

 Ledwie skrzydła nam wyrosły już się narodziły dzieci
 A czas leci leci mija mija najprzemilej nam przemija
 A czas leci leci mija najprzemilej nam przemija

 Ledwieśmy wyrośli z wiosny już wyrosły nasze dzieci
 A czas leci leci mija...

 Ledwieśmy sprzedali skrzydła już nam wyfrunęły dzieci
 A czas leci leci mija...

 Strat i lat nie zliczyliśmy a już dzieci mają dzieci
 A czas leci leci mija...

 

 Ewa Białek

Poprzednia strona ] Spis ] Następna strona ]