You're my Honeybunch, Sugarplum 
Pumpy-umpy-umpkin, 
You're my Sweetie Pie 
You're my Cuppycake, Gumdrop 
Snoogums-Boogums, 
You're the Apple of my Eye 

Divider

 

 
Spis - Piosenki dla dzieci ] Następna strona ]

Zapraszam na podobne strony... Ewa Białek

  

 

 

Powyższy tekst i muzyka są własnością ich twórców,
na stronie tej zostały zamieszczone jedynie w celach edukacyjnych.