Uwaga! Muzyka w tle tylko dla przegl±darki Internet Explorer

 

 

 

~ Cieszmy się i pod niebiosy ~

Cieszmy się i pod niebiosy
wzno¶my razem miłe głosy
Bo wesoła dzi¶ nowina:
Czysta Panna rodzi Syna

Bijcie w kotły, w tr±by grajcie
A Jezusa przywitajcie
Na ¶wiat narodzonego!


Złożyła Go na sianeczku
Między bydlęty w żłóbeczku
Aniołowie Go witaj±
Chwałę z wysoka ¶piewaj±

Pastuszkowie na znak dany
Znalazłszy Pana nad pany
Z pociech± serca witaj±
Bogiem Go swoim wyznaj±

Trzej królowie ode wschodu
Z darami swego narodu
Do Betlejem po¶pieszaj±
Pokłon i dary Mu daj±

Nie znam autora

 

 


 

Poprzednia kolęda ] Spis ] Następna kolęda ]

Zapraszam na podobne strony... Ewa Białek

 

Strona ta stworzona została do celów dydaktycznych. Zamieszczone na niej teksty, muzyka i grafika 
są własnością ich twórców.  Nie zajmuję się ich dystrybucją.