Uwaga! Muzyka w tle tylko dla przeglądarki Internet Explorer


 


  

 

~ Wiwat dzisiaj ~

Wiwat dzisiaj Boskiej istności, 
gdy zstępuje z niebios w niskości! 
Już się ono spełniło, 
to, co w proroctwach było. 
Wesoło na ziemi, 
gdy Boga widzimy. 

Krzyknij świecie, z wielkiej radości! 
Już proroków pismo spełnione, 
gdy widzimy Słowo wcielone. 
Każdy z nas się weseli, 
gdy słyszy, że Anieli 
Bogu wyśpiewują, pokój oznajmują, 
serce całe radość przenika. 

Już ojcowie to uprosili, 
czego Święci sobie życzyli, 
płacząc, jęcząc wzdychali, 
rosy z nieba wołali: 
Spuśćcie nam na ziemię, 
wydajcie nam Zbawcę, 
żebyśmy wiecznie nie zginęli. 

Słodki Jezu, jak Ci dziękować, 
gdyżeś zstąpił ojców ratować? 
Gdy ojcowie już w niebie, 
przyjmij dzieci do siebie, 
przyjmij ojców syny 
i matek dzieciny, 
niechaj Święci i nas ratują. 

Nie znam autora
 
 
 

Poprzednia kolęda ] Spis ] Następna kolęda ]

Zapraszam na podobne strony... Ewa Białek

 

Strona ta stworzona została do celów dydaktycznych. Zamieszczone na niej teksty, muzyka i grafika 
są własnością ich twórców.  Nie zajmuję się ich dystrybucją.