#36274 Clip Art Graphic of a Grey Guy Character Fishing by Jester Arts 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAC) wspólnie ze Stowarzyszeniem "Miasta w Internecie", działając pod hasłem "Polska Cyfrowa Równych Szans", zamierza w ciągu dwóch lat dotrzeć z cyfrową edukacją do każdej z niemal 2500 polskich gmin

TO WAŻNE DLA POLSKI

Jak wynika z ostatnich badań, z niespełna 13 mln Polaków po 50 roku życia, prawie 10 mln nie korzysta z sieci. Nie byłby to aż tak społecznie ważną sprawą, gdyby nie fakt, iż bycie internautą przekłada się na jakość życia i pracy. Brak umiejętności korzystania z nowych technologii oznacza marginalizację, prowadzącą do cyfrowego wykluczenia. – Nie tylko coraz więcej można zrobić z pomocą Internetu, ale również coraz więcej można robić tylko przez Internet – tłumaczą eksperci Zespołu Warsztatów Analiz Socjologicznych, autorzy opracowania pt. "Pokolenie 50+. Pierwsze kroki w cyfrowy świat". Jako dowód przytaczają kolejne dane, z których wynika, że internauci, w porównaniu do osób, które z sieci nie korzystają, mają wyższe zarobki, łatwiej dostają pracę, częściej podnoszą kwalifikacje i częściej awansują. Coraz więcej firm szuka pracowników tylko w sieci, coraz więcej imprez i wydarzeń kulturalnych ogłasza się tylko w Internecie. Internet to też – czasem wyłączne – medium wsparcia działań społecznych, obywatelskich i konsumenckich.

JAK TO ZROBIĆ?

Wyjątkowość działań w ramach "Polski Cyfrowej Równych Szans" polega na pomyśle, by głównymi beneficjentami projektu byli konkretni ludzie – "Latarnicy Polski Cyfrowej". W połowie 2012 roku skompletowana została grupa 2600 "Latarników". Są to aktywni liderzy, którzy działają lokalnie, lecz łączy ich wspólna pasja - potrafią i chcą pomóc innym w pokonaniu nieufności, obaw i barier psychicznych w zapoznaniu się praktycznymi korzyściami z poruszania się po cyfrowym świecie. Swoim działaniem obejmą oni każdą polską gminę. 

W grudniu 2012 roku "Latarnicy" wzięli udział w konkursie na opracowanie projektów -  "Lokalnych Planów Działania". Dwieście najlepszych projektów zostało wyróżnionych. Ich autorzy otrzymają finansowe wsparcie na realizację zaplanowanych przez siebie działań, które realizowane będą od stycznia 2013 roku do czerwca 2014 roku.

EDUKACJA

Problemem polskich "wykluczonych" nie jest tylko dostęp do sieci, lecz głównie brak kompetencji. Internet dziś jest dostępny nie tylko w bibliotekach, ośrodkach kultury, kawiarenkach internetowych, lecz także w domach osób niekorzystających z sieci. 70,5% Polaków w wieku powyżej 16 roku życia ma w domu dostęp do Internetu (73% wszystkich Polaków). Jednak korzysta z niego tylko 60%. 

Nie chodzi również tylko o "bycie internautą", ale posiadanie umiejętności korzystania z sieci, które poprawiają jakość życia i pracy. Bez działań na rzecz ich rozwijania, pogłębi się rozwarstwienie społeczeństwa, a osoby pozbawione e-kompetencji będą wykluczone z możliwości dostępu do wielu dóbr i usług. 

– Wyniki badań wskazują że problemem przestaje być brak dostępu do sieci czy brak sprzętu. Największą barierą jest niski poziom kompetencji cyfrowych Polaków. To przede wszystkim kwestia nieświadomości, braku motywacji i wiedzy przekonuje Magdalena Gaj, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. 

LATRANICY.PL w TVP1
 

 

1.

2.

3.
 

4.
 

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. 12.

 I i II ZJAZD LATARNIKÓW PCRS
 

 

Kongres Polski Cyfrowej
 

źródło: Latarnicy.pl


Ambasadorzy
Polski Cyfrowej Równych Szans

 

 

 

Design by BFT & Ewa Białek