Marcin Klęk

* * *

Śmierci nie patrzysz już w oczy
Migawki z ruchomych obrazów
Marzenia zdegenerowany produkt
Czas miniony już w pełni stracony
Nie siadaj przy obcych posągach
Wieloznaczność sytuacji wciąż trwa
Pyły teorii spowiła wieczna mgła

Zbigniew Barteczka

 

 

 Życzenia na inne okazje... Ewa Białek