* * * 

W pamięci mam każde słowo
Znaczenia zamaskowany sens
W nieskończoności obecnego bytu
Zatarte milczenia ślady
Wspinają się po tęczy
Kruchych pomostów pustki

Zbigniew Barteczka

  

 

 Życzenia na inne okazje... Ewa Białek