* * * 

Na skraju nocy
Słychać jedynie
Świst upadających drzew
Milczenia kobierzec
Już nie świeci księżycowo
Zostajesz tutaj
Na krawędzi kolejnego wzlotu
Ostatni wojenny topór
W poszyciu mchów
Zakopany twoją dobrocią

Zbigniew Barteczka

 

 

 

 Życzenia na inne okazje... Ewa Białek