* * *

Poprzez błękitne prerie umykasz
W sidłach namiętności kosztujesz 
Kroplę z wodospadu uniesień
Rumak odwagi galopuje
Poprzez łąki i przełęcze 
Opadła niewinności kurtyna
Pełna lęku naga spoglądasz
Na nadchodzący wicher opętania

Zbigniew Barteczka
 

 

 Życzenia na inne okazje... Ewa Białek