Pie¶ń - Przy Twym ołtarzu...

 


 

 

 

 

~ Przy Twym ołtarzu ~

Przy Twym ołtarzu przyklęknę,
odpowiem w ciszy amen.
Od Twego stołu jak ¶więty
Twej łaski syty wstanę.

Przy Twym ołtarzu pełnym chleba
gorej± serca błyszcz± oczy
i każdy w duszy swojej ¶piewa,
i każdy z Tob± się jednoczy.

Przy Twym ołtarzu pełnym chleba
gorej± serca błyszcz± oczy
i każdy w duszy swojej ¶piewa,
i każdy z Tob± się jednoczy.

Drzwi Serca swego otwierasz
pragn±cym Ciebie szczerze
I życie sensu nabiera
gdy wzmacniasz mnie we wierze.

Przy Twym ołtarzu pełnym chleba
gorej± serca błyszcz± oczy
i każdy w duszy swojej ¶piewa,
i każdy z Tob± się jednoczy.

Przy Twym ołtarzu pełnym chleba
gorej± serca błyszcz± oczy
i każdy w duszy swojej ¶piewa,
i każdy z Tob± się jednoczy.

Pozostań w sercu mym Panie
B±dĽ przy mnie w dzień i w nocy,
Niech cud się łaski Twej stanie,
B±dĽ zawsze ku pomocy.

Przy Twym ołtarzu pełnym chleba
gorej± serca błyszcz± oczy
i każdy w duszy swojej ¶piewa,
i każdy z Tob± się jednoczy.

Przy Twym ołtarzu pełnym chleba
gorej± serca błyszcz± oczy
i każdy w duszy swojej ¶piewa,
i każdy z Tob± się jednoczy.

 


 

Powyższy tekst jest własnością autora, na stronie tej został zamieszczony za jego zgodą 

Poprzednia strona ] Spis ] Następna strona ]

Zapraszam na podobne strony... Ewa Białek

 

  

 

Strona ta stworzona została do celów dydaktycznych. Zamieszczone na niej teksty, muzyka i grafika 
s± własno¶ci± ich twórców.   Nie zajmuję się ich dystrybucj±.