A wczora z wieczora

A wczora z wieczora, a wczora z wieczora
z niebieskiego dwora, z niebieskiego dwora.
Przyszła nam nowina, przyszła nam nowina:
Panna rodzi Syna, Panna rodzi Syna.

Boga prawdziwego, nieogarnionego.
Za wyrokiem Boskim, w Betlejem żydowskim.

Pastuszkowie mali w polu wtenczas spali,
gdy Anioł z północy światłość z nieba toczy.

Chwałę oznajmując, szopę pokazując,
chwałę Boga tego, dziś nam zrodzonego.

"Tam Panna Dzieciątko, miłe Niemowlątko,
uwija w pieluszki, pośpieszcie pastuszki!"

Natychmiast pastuszy śpieszą z całej duszy,
weseli bez miary, niosą z sobą dary.

Mądrości druhowie, z daleka królowie,
pragną widzieć swego Stwórcę przedwiecznego.

Dziś Mu pokłon dają w ciele oglądają.
Każdy się dziwuje, że Bóg nas miłuje.

I my też pośpieszmy, Jezusa ucieszmy
ze serca darami: modlitwa, cnotami.

Jezu najmilejszy, ze wszech najwdzięczniejszy,
zmiłuj się nad nami grzesznymi sługami.

 

 

 

 
 

 

 
Strona główna
Hej, w Dzień Narodzenia
Oj maluśki, maluśki
Bracia patrzcie jeno
Mizerna, cicha
Lulajże, Jezuniu
Anioł pasterzom mówił
Dzisiaj w Betlejem
Cicha noc
Hej bracia czy śpicie
Nowy Rok bieży
Witaj Jezu ukochany
Przy onej górze
Pasterze mili
Dzieci u żłóbka
Do szopy, hej pasterze
Z narodzenia Pana
Dzisiaj w Betlejem
Pójdźmy wszyscy do stajenki
Pójdźmy wszyscy do stajenki
Jezus malusieńki
Tryumfy Króla niebieskiego
W Dzień Bożego Narodzenia
Dzieciątko się narodziło
O gwiazdo Betlejemska
A wczora z wieczora
Dokąd tak śpieszą Królowie
Narodził się nam Zbawiciel
Narodził się Jezus Chrystus
Gdy się Chrystus rodzi
Zaśnij dziecino
Jezusek czuwa
Wśród nocnej ciszy
Przybieżeli do Betlejem
Nie było miejsca dla Ciebie
Ach ubogi żłobie
W żłobie leży
Gdy Śliczna Panna
Bóg się rodzi
Mędrcy świata monarchowie

  Zaśpiewaj na Święta...