Z narodzenia Pana

Z Narodzenia Pana dzień dzi¶ wesoły, 
wy¶piewuj± chwałę Bogu żywioły. 
Rado¶ć ludzi wszędzie słynie, 
Anioł budzi przy dolinie 
pasterzy, co pa¶li pod borem woły.

Wypada w¶ród nocy ogień z obłoku, 
dumaj± pasterze w takim widoku. 
Każdy pyta, co się dzieje, 
czy nie ¶wita, czy nie dnieje? 
Sk±d ta łuna bije tak miła oku?

Ale gdy anielskie głosy słyszeli, 
zaraz do Betlejem prosto bieżeli; 
tam witali w żłobie Pana, 
poklękali na kolana 
i oddal dary, co z sob± wzięli.

Potem wykrzyknęli w głos na przemiany: 
żyj, Jezu maleńki, na ¶wiat zesłany. 
Niech Ci, Panie, od nas chwała 
nie ustanie wiecznie trwała, 
żyj, żyj, Zbawicielu, z nieba zesłany.

Odchodz± z Betlejem pełni wesela, 
że już Bóg wysłuchał pró¶b Izraela; 
gdy tej nocy to widzieli, 
co Prorocy widzieć chcieli - 
w ciele ludzkim Boga i Zbawiciela. 

I my z pastuszkami dzi¶ się radujmy, 
chwałę z Aniołami wraz wy¶piewujmy, 
bo ten Jezus z nieba dany, 
weĽmie nas między niebiany, 
tylko Go z całego serca miłujmy.

 

 

 

 

 

 

 
Strona główna
Hej, w Dzień Narodzenia
Oj malu¶ki, malu¶ki
Bracia patrzcie jeno
Mizerna, cicha
Lulajże, Jezuniu
Anioł pasterzom mówił
Dzisiaj w Betlejem
Cicha noc
Hej bracia czy ¶picie
Nowy Rok bieży
Witaj Jezu ukochany
Przy onej górze
Pasterze mili
Dzieci u żłóbka
Do szopy, hej pasterze
Z narodzenia Pana
Dzisiaj w Betlejem
PójdĽmy wszyscy do stajenki
PójdĽmy wszyscy do stajenki
Jezus malusieńki
Tryumfy Króla niebieskiego
W Dzień Bożego Narodzenia
Dzieci±tko się narodziło
O gwiazdo Betlejemska
A wczora z wieczora
Dok±d tak ¶piesz± Królowie
Narodził się nam Zbawiciel
Narodził się Jezus Chrystus
Gdy się Chrystus rodzi
Za¶nij dziecino
Jezusek czuwa
W¶ród nocnej ciszy
Przybieżeli do Betlejem
Nie było miejsca dla Ciebie
Ach ubogi żłobie
W żłobie leży
Gdy ¦liczna Panna
Bóg się rodzi
Mędrcy ¶wiata monarchowie

  Zaśpiewaj na Święta...