Eligiusz Dymowski – rocznik 1965. Franciszkanin, wykładowca teologii pastoralnej, poeta i krytyk literacki. Zodiakalny Rak. Miłośnik słońca i dobrej pogody. Urodził się na Mazowszu, ale swoje życie związał z południem Polski i Europy. Uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce, studiował teologię w Krakowie i w Rzymie. Licencjat z teologii pastoralnej obronił na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. W 2001 roku doktoryzował się w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W roku 1994 przebywał na stypendium Ambasady Francuskiej przy Stolicy Apostolskiej w Rzymie na Uniwersytecie Katolickim w Lyonie. Pracował jako duszpasterz w Pińczowie i w Somma Vesuviana koło Neapolu. W latach 1999-2005 pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego OO. Franciszkanów w Krakowie – Bronowicach Wielkich. Obecnie jest przełożonym i proboszczem w Krakowie - Bronowicach Wielkich. Zajmuje się pracą dydaktyczną, naukową i literacką. Wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Prowincji, w WSD OFM Conv., w Instytucie Studiów Franciszkańskich oraz w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie.

  

Jest członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, Krakowskiej Konfraterni Poetów a także Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC), którego od października 2005 roku jest również wiceprezesem. Od 2007 roku członek Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Autorów Polskich oraz Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana. Honorowy członek Myślenickiej Grupy Poetyckiej "TILIA". Autor licznych publikacji z zakresu teologii i literatury. Debiutował w 1987 roku. Przez jakiś czas był członkiem jedynej w swego rodzaju grupy poetyckiej CRAS, zrzeszającej poetów w habitach. Autor licznych publikacji prasowych. Wielokrotnie występował w różnych rozgłośniach radiowych. Jego wiersze, które można znaleźć w polskich i obcojęzycznych antologiach, były tłumaczone na język włoski, rosyjski, esperanto, angielski i niemiecki. 

Prywatnie: kocha podróże, ludzi  i teatr. Według Dymowskiego najpiękniejszy teatr świata – to dusza człowieka.

 

TOMIKI WIERSZY:
sphere.gif

„W cieniu drzew”, Kraków 1988

sphere.gif

„Wołanie głębin”, Wyd. Franciszkański Ośrodek Powołaniowy, Kraków 1990

sphere.gif

„Krople nadziei”, Oficyna Wydawnicza SYGNATURA, Katowice 1992

sphere.gif

„Tęsknota do bezimienności”, Pińczów 1993

sphere.gif

„Cierpienie anioła”, Wydawnictwo Rycerza Niepokalanej, Rzym 1995

sphere.gif

„W poczekalni świata”, Wyd. Staromiejski Dom Kultury, Warszawa 2000

sphere.gif

Rozmowa z muszlą [wiersze]. Redaktor: Barbara Arsoba. Rysunki: Hanna Dąbrowska. Wydawnictwo BARBARA, 
Szczecin 2000, (Wydanie super-bibliofilskie w 3 egzemplarzach), ss. 15.

sphere.gif

„Okruchy poezji – Le briciole di poesia” (tomik polsko-włoski), Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2003

sphere.gif

„Przemilczenia – Unsaid” (tomik polsko-angielski), Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2005

sphere.gif

„Wędrówki z Nolis”, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „ADAM”, Warszawa 2006

sphere.gif "Zerwane kartki kalendarza" (Miniatury poetyckie prozą), Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków 2011
sphere.gif "Zwyczajność rzeczy", Księgarnia Akademicka, Kraków 2012
sphere.gif "na niepogodę uczuć – на непогоду чувств" (tomik polsko-rosyjski), Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2013
sphere.gif "Dotyk pamięci", Wydawnictwo PRYMAT, Białystok 2014
INNE KSIĄŻKI:
sphere.gif
Giosuè Borsi, „Rozmowy”, Księgarnia Akademicka, Kraków 1997 (współtłumacz)
sphere.gif
„W ciszy Boga”, Kraków 2001
sphere.gif „I ministeri laicali nell’ecclesiologia di Y.M.-J. Congar”, Kraków 2001
UDZIAŁ W ANTOLOGIACH:
1987
sphere.gif
„Antologia poezji sakralnej”. Konkurs Poezji Religijnej z motywem Wolność – Wieczność - Wielkość 
pod auspicjami OO. Kapucynów, Wrocław 1987
1992
sphere.gif „A Duch wieje kędy chce...”, Almanach poezji religijnej, Lublin 1992
1994
sphere.gif
„Taniec Ikarów”. Wiersze nagrodzone na Ogólnopolskim Konkursie poetyckim im. Jana Krzewniaka, Karczew 1994
sphere.gif
„Otwórzcie dobroć na co dzień”. Antologia poezji religijnej O pajdkę chleba razowego, Lublin 1994
1997
sphere.gif
„Aby nie zapomnieć” (wiersze i poematy), w: Zdzisław Tadeusz Łączkowski, Wolność nie zniewolona, Warszawa 1997
1998
sphere.gif
„Księga Krzyża”. Antologia Pasyjna, opracowała Barbara Arsoba, Księgarnia św. Jacka, Katowice 1998
1999
sphere.gif

„Bochen dobroci”. Antologia wierszy poświęconych Słudze Bożemu Bratu Alojzemu Kosibie, Wieliczka 1999

2000
sphere.gif
„Z wyobraźnią”. XV Zaduszki Poetów, Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2000
2001
sphere.gif
„Z uśmiechem dziecka”. Pokłosie V Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego O ludzką twarz człowieka, Krośnice 2001
 (wiersze jurorów), Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2001
sphere.gif
„Tradycja”. XVI Zaduszki Poetów, Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2001
sphere.gif
„Klejnoty poezji polskiej”. Od Mickiewicza do Herberta (z analizami). Antologia dla nauczyciela, studenta i licealisty,
Opracowanie Dariusz Tomasz Lebioda, Wyd. ARKA, Poznań 2001
2002
sphere.gif
„Najbliżsi odchodzą w nasze wiersze”. XVII Zaduszki Poetów, Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2002
2003
sphere.gif
„Klęczy w cieniu twojego milczenia”. Miłosierdzie Boże w polskiej poezji współczesnej. 
Antologia, Wybór i opracowanie ks. Tadeusz Jania SDB, Kraków 2003
sphere.gif
„Słony smak piękna”. XVIII Zaduszki Poetów, Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2003
sphere.gif
„Wniebogłosy”. Almanach Tarnowskiej Grupy Literackiej „Jaskółka” w Tarnowie, TARNÓW 2003
2004
sphere.gif
„Światłem będący zanurzeni w światłość”. Aniołowie i Święci w polskiej liryce współczesnej. 
Antologia, Wybór i opracowanie ks. Tadeusz Jania sdb, Wyd. św. Stanisława BM, Kraków 2004
2005
sphere.gif
Wiara, Nadzieja, Miłość”. XVII Chleb Nadziei, Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2005
sphere.gif
„Zostałeś w nas Ojcze Święty”. Antologia poetów świętokrzyskich, Wyd. JEDNOŚĆ, Kielce 2005
sphere.gif
„Tu się tylko gościem jest - tam się do domu powraca”. Śmierć i wieczność w polskiej poezji współczesnej. 
Antologia, Wybór i opracowanie ks. Tadeusz Jania sdb, Wyd. św. Stanisława BM, Kraków 2005
sphere.gif
„Odnajdziemy się w muzyce”. XX Zaduszki Poetów, Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2005
2006
sphere.gif
„Z sercem”. XVIII Chleb Nadziei, Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2006
sphere.gif
Wieczność nie ma kalendarza. Epigramat w polskiej liryce religijnej 1939-2005. 
Antologia, Zebrał i opracował  ks. Tadeusz Jania SDB, wyd. III powiększone, Kraków 2006, ss. 32-35
2007
sphere.gif
„Wigilie Słowa”, Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2007
sphere.gif
„II Karnawał Literacki – Mydlniki 2007”, Wyd. Dworek Białopradnicki, Kraków 2007
2008
sphere.gif
„III Karnawał Literacki – Mydlniki 2008”, Wyd. Dworek Białopradnicki, Kraków 2008
sphere.gif
„Ile od siebie”. XX Chleb Nadziei, Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2008
sphere.gif Almanach „Poezja i Gwiazdy”, red. Beata Szymańska, wyd. Collegium Columbinum, Kraków 2008
sphere.gif „Wiosna Aniołów”. Almanach. Wyd. Europejskie Stowarzyszenie Sztuki i Mody, Warszawa 2008
sphere.gif „W drodze”. Wiersze nagrodzone na Ogólnopolskim Konkursie Poezji im. Jana Krewniaka w latach 1995-2001. 
Wybrał i opracował Krzysztof Kasprzak, Karczew 2008
2009
sphere.gif „IV Karnawał Literacki – Mydlniki 2009”, wyd. Dworek Białoprądnicki, Kraków 2009
sphere.gif EPEA. Almanach, tom VIII, wyd. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Białystok 2009
sphere.gif „Brat Albert w poezji i pieśni”. Antologia. Wybór i opracowanie ks. Jerzy Wójcicki, Słupia 2009
sphere.gif „Ojczyzny naszych serc”. XXIV Zaduszki Poetów, Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2009
2010
sphere.gif „Kolęda bezdomnego”. XXIII Wigilia Słowa. VII Kolęda dla bezdomnego, Konfraternia Poetów, Kraków 2010
sphere.gif „V Karnawał Literacki – Mydlniki 2010”, wyd. Dworek Białoprądnicki, Kraków 2010
sphere.gif „Lament smoleńsko-katyński”. Antologia wierszy o ofiarach katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. 
Redakcja: Antoni Dąbrowski, Kielce –Starachowice 2010
sphere.gif „Rapsod smoleński”. Wiersze wybrane o ofiarach katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. 
Redakcja Antoni Dąbrowski, Starachowice 2010
2011
sphere.gif „VI Karnawał Literacki – Mydlniki 2011”, wyd. Dworek Białoprądnicki, Kraków 2011
sphere.gif „Świętość codzienna”. XXIII Chleb Nadziei, Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2011
sphere.gif „Słowem rozkołysany ogród”. Almanach VIII Poetyckich Ogrodów, Limanowa 2011
sphere.gif Almanach „Poezja i gwiazdy. Krajobrazy. Miejsca. Widoki”, red. Beata Szymańska, Wyd. Collegium Columbinum, 
Kraków 2011
sphere.gif „Krakowska Noc Poetów”. Almanach XXXIX, wyd. Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich, Kraków 2011
sphere.gif „Wspólnota Poezji”. XXV Zaduszki Poetów, Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2011
sphere.gif Almanach „Pożegnanie Lata Pisarzy i Artystów 2011”, Wyd. Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie 
oraz Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, Kraków 2011
2012
sphere.gif „Godność”. XXV Wigilia Słowa, Konfraternia Poetów, Kraków 2012
sphere.gif „VII Karnawał Literacki – Mydlniki 2012”, wyd. Dworek Białoprądnicki, Kraków 2012
sphere.gif „Z uśmiechem”. XXIV Chleb Nadziei, Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2012
sphere.gif „Słowem rozkołysany ogród”. Almanach IX Poetyckich Ogrodów, Limanowa 2012
sphere.gif „Krakowska Noc Poetów”. Almanach XL, wyd. Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich, Kraków 2012
sphere.gif „Słowo nie umiera”. XXVII Zaduszki Poetów, Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2012
2013
sphere.gif „Kolęda na Kanoniczej”. Jego Eminencji Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi – Poeci SPP, Kraków 2013
sphere.gif „Jaka Polszczyzna taka Ojczyzna”. XXVI Wigilia Słowa, Konfraternia Poetów, Kraków 2013
sphere.gif „VIII Karnawał Literacki – Mydlniki 2013”, wyd. Dworek Białoprądnicki, Kraków 2013
sphere.gif „Pejzaż intymny”. Jubileuszowy XXV Chleb Nadziei, dedykowany Jerzemu Harasymowiczowi (1933-1999), 
Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2013.
sphere.gif „Słowem rozkołysany ogród”. Almanach X Poetyckich Ogrodów, Limanowa 2013.
sphere.gif „Na rozstaju”. XXVIII Zaduszki Poetów, Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2013.
2014
sphere.gif „Contemporary Writers of Poland 2000-2004”. Poetry (Editor Danuta Błaszak), Dreammee Little City (Orlando, Chicago) 2014.
sphere.gif „Wierność”. XXVII Wigilia Słowa, Oficyna Konfraterni Poetów - 1986, Kraków 2014.
sphere.gif „Nareszcie wiosna”. XXVI Chleb Nadziei, Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2014.
sphere.gif „Wieczność nie ma kalendarza. Epigramat w polskiej liryce religijnej. Antologia. Zebrał i opracował: ks. Tadeusz Jania SDB, Wydanie czwarte (1939-2009), Kraków 2014.
sphere.gif „Słowem rozkołysany ogród”. Almanach XI Poetyckich Ogrodów, Limanowa 2014.
sphere.gif „Ten który był trudem światła/Celui qui fut labeur de la lumière”. Hołd poetów Janowi Pawłowi II z okazji jego kanonizacji 27 kwietnia 2014/Hommage des poètes à Jean Paul II à l’occasion des sa canonisation le 27 avril 2014. Tłumaczenie: Krzysztof A. Jeżewski i Claude-Henry du Bord. Wstęp i wybór Wojciech Kudyba, Paryż 2014.
sphere.gif „Za horyzontem”. Wiersze nagrodzone na Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Jana Krzewniaka w latach 2002-2014, Karczew 2014.
sphere.gif „Osobność”. Pamięci Tadeusza Różewicza 1921-2914. XXIX Zaduszki Poetów, Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2014.
sphere.gif Almanach „Pożegnanie Lata Pisarzy i Artystów 2014”, Wyd. Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie oraz Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków 2014.
sphere.gif „Po Jego śladach”, Wyd. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Kraków 2014.
2015
sphere.gif „Spojrzenie w przyszłość”. XXVIII Wigilia Słowa, Oficyna Konfraterni Poetów - 1986, Kraków 2015.
POSŁOWIA DO KSIĄŻEK:
sphere.gif
Odbite światło duszy, [Posłowie], w: Marek Mariusz Tytko, Koncerty Metafizyczne, Kraków 2000, s. 85-86
sphere.gif
Bo tylko miłość może nas ocalić, [Posłowie], w: Janusz Gdowski, Wierzchosławice 
(Poemat dygresyjny i inne wiersze), Tarnów 2002, s. 94-98
sphere.gif
W ramionach miłosiernego Ojca, [Posłowie], w: Klęczy w cieniu twojego milczenia. Miłosierdzie Boże 
w polskiej poezji współczesnej, Antologia, Wybór i opracowanie ks. Tadeusz Jania SDB, Kraków 2003, s. 287-289
sphere.gif

Zapatrzenie, [Posłowie], w: Andrzej Krzewicki, Mury na nas patrzą, Warszawa 2004, s. 5-6

sphere.gif
Zanim ulegniesz władzy, [Posłowie], w: Zdzisław Tadeusz Łączkowski, Dysputa. Mikrodramaty poetyckie,
 Zagnańsk-Warszawa 2004, s. 47-48
sphere.gif
Pozostać sobą w każdej prawdzie [Posłowie] w: Iza Filipek, Pasaże, Liw 2006, s. 42-44
sphere.gif
Zapiski na skrawku duszy [Posłowie], w: Zdzisław T. Łączkowski, Czekanie na kometę. Dziennik 1972-1974, 
Zagnańsk 2006, s. 162-163
sphere.gif
Nie bój się mnie dotknąć: jestem przecież jak kwiat delikatna [Posłowie], w: Barbara Brandys, 
Odchodzimy do siebie, Kraków 2007, s. 52-54
sphere.gif
Wiersz jak wiara: olśnieniem! [Posłowie], w: Piotr Oprzędek, Na skrzydłach porannych aniołów, Kraków 2007, s. 5-8
sphere.gif
Wdzięczność wierszem otulona [Posłowie], w: Elżbieta Guśpiel, Życie jak jeden dzień, Kraków 2008, s. 5-10
sphere.gif Skazana na wyrok miłosnych listów [Posłowie], w: Maria Żywicka-Luckner, Jezusy moje, Wydawca Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Warszawa 2009, ss. 76), s. 72-73
sphere.gif W okruszynie wiersza całe serce [Posłowie], w: o. Łukasz Buksa OFM, Z mojego okna widzę świat, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2011, ss. 98), s. 94-95
sphere.gif A wszystko co stworzył Bóg było piękne [Posłowie], w: Krajobraz stworzenia. Almanach Literacki, Wydawnictwo św. Macieja Apostoła, Tarnowskie Góry 2011, s. 3-4
sphere.gif Wierszem rysuję świat [Posłowie], w: Struktury pamięci. Almanach Grupy Literackiej TILIA, Myślenice 2012, s. 5-6
sphere.gif Ewangelie codzienne… [Posłowie], w: Marek Jerzy Stępień, Na wzgórzach Ewangelii. Wzgórze św. Mateusza, Limanowa 2013, s. 3-5.
sphere.gif Ciszą zapisane słowa [Posłowie], w: Marek Jerzy Stępień, Na promenadzie przeczuć, Limanowa 2013, s. 3-7.
sphere.gif Napiszę ci wierszem miłość [Posłowie], w: Weronika Śliwiak, Wszechświat ze szkła, Kraków 2014, s. 5-7.
sphere.gif W zaplątanej sieci słowa [Posłowie], w: Katarzyna Dominik, Słowa zaklęte w poezję (zbiór wierszy z lat 2007-2014), Dobczyce 2014, s. 8-9.
sphere.gif W szczelinach wiatr śpiewa miłość [Posłowie], w: Katarzyna Piątkowska, Podmiot liryczny, Biała Podlaska 2014, s. 11-14.
sphere.gif Zauroczona natchnionym Słowem [Posłowie], w: Agnieszka Zięba-Dąbrowska, Reliefy i witraże, Starachowice 2015, s. 3-4.
WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE O AUTORZE:
sphere.gif
Zdzisław Łączkowski, W kręgu poetów w sutannach. Eligiusz Dymowski OFM, Słowo Powszechne, nr 267 (6-7-8 XII) 1991, wyd. 2, s. 6
sphere.gif
Piotr Rakowski, Pieśń istnienia [o twórczości poetyckiej grupy CRAS i poezji Eligiusza Dymowskiego], 
Słowo-Dziennik Katolicki, nr 54 (7 IV) 1993, wyd. 1, s. 11
sphere.gif

Guglielmo Bozzo, Poesia in Polonia. Il giovane poeta francescano padre Eligio Dymowski fra i maggiori interpreti del nuovo corso letterario polacco, La Squilla, nr 6 (listopad-grudzień) 1995, s. 18-19

sphere.gif
Edyta Sadło, Zapis słów - o poezji Eligiusza Dymowskiego, Zamojski Kwartalnik Kulturalny, nr 4 (50) 1996, s. 27-28
sphere.gif
Joanna Chapska, Zrozumieć pełnię życia. Poezje Eligiusza, „Na Przekór”. Pismo Chrześcijańskiego 
Stowarzyszenia Polaków we Włoszech (Rzym), nr 5 (marzec-kwiecień) 1997, s. 44-45
sphere.gif
Zdzisław Łączkowski, Dużo w tych wierszach ciepła i uśmiechu, w: Wolność nie zniewolona, 
czyli Spacerkiem przez sacrum i profanum, Staromiejski Dom Kultury, Warszawa 1997, s. 34-36
sphere.gif
Dymowski Eligiusz o., w: Edward Przebieracz, Mini-Słownik polskich współczesnych poetów religijnych, t. II,
„Łamigłówek religijny”, Gliwice 1998, s. 26
sphere.gif
Parnas bis. Słownik literatury polskiej urodzonej po 1960 roku. Wydanie trzecie i ostatnie, Lampa i Iskra Boża,
Warszawa 1998, s. 43-44
sphere.gif
Tadeusz Zwilnian Grabowski, Anioł z walizką. O poezji elegijnej Eligiusza Dymowskiego OFM, „Radostowa”.
Ilustrowany miesięcznik społeczno-kulturalno-literacki, nr 4 (34) kwiecień 2000, s. 24 - 27
sphere.gif
Tadeusz Zwilnian Grabowski, Aniołowie na walizkach. Próba spojrzenia na poezję kapłańską 
[m.in. ks. Jana Sochonia, o. Eligiusza Dymowskiego OFM, o. Wacława Oszajcy SCJ...], „Pogranicza”. 
Szczeciński Dwumiesięcznik Kulturalny, nr 5 (28) 2000, s. 43-57
sphere.gif
Zofia Rogowska, „Prostować zakręcone ścieżki” - refleksje o wierszach i prozie Ojca Eligiusza Dymowskiego,
„Słowo” Parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie, R. 12, nr 127 (marzec) 2003, s. 9
sphere.gif
Stefan Jurkowski, Prostota i głębia [o tomiku polsko-włoskim „Okruchy poezji-Le bricciole di poesia”], 
„Poezja Dzisiaj”, 37/38 (2004), s. 200-2002
sphere.gif
Krzysztof Bieńkowski, Podnoszę z ulicy chleb, „Nasz Płock”, 8 (2007), s. 5

 

Strona główna >>