18 III 2012r. – Podziemny Salon Artystyczno - Literacko - Muzyczny („PSALM”) przy kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Krakowie - Piaskach Nowych, ul. Nowosądecka 41. Prowadzenie: dr Mariusz Marek Tytko.

 

  

 

Strona główna >>