Eligiusz Dymowski
– rocznik 1965. Franciszkanin, wykładowca teologii pastoralnej, poeta i krytyk literacki. Zodiakalny Rak. Miłośnik słońca i dobrej pogody. Urodził się na Mazowszu, ale swoje życie związał z południem Polski i Europy (. . .)

Spotkania autorskie (indywidualne i zbiorowe):
 

sphere.gif 1990r.

sphere.gif 2000r. sphere.gif 2010r.
sphere.gif 1991r. sphere.gif 2001r. sphere.gif 2011r.
sphere.gif 1992r. sphere.gif 2002r. sphere.gif 2012r.
sphere.gif 1993r. sphere.gif 2003r. sphere.gif 2013r.
sphere.gif 1994r sphere.gif 2004r.

sphere.gif 2014r.

sphere.gif 1995r. sphere.gif 2005r.

sphere.gif 2015r.

sphere.gif 1996r. sphere.gif 2006r.
sphere.gif 1997r. sphere.gif 2007r.
sphere.gif 1998r. sphere.gif 2008r.
sphere.gif 1999r. sphere.gif 2009r.

 

  

sphere.gif 1990r.

1.         czerwiec 1990 - w krakowskiej kawiarni „Jagiellonka”, przy ulicy Floriańskiej, podczas „Nocy Paryskiej” poświęconej Sławomirowi Mrożkowi. 

sphere.gif 1991r.

2.         3 II 1991 - w klasztorze OO.Franciszkanów w Dursztynie.

3.         6 III 1991 - w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP, Kraków - Azory.

4.         11 III 1991 - w parafii św.Jacka, Katowice - Ochojec.

5.        13 VI 1991 - w kościele OO.Franciszkanów w Pilicy.

6.        lipiec 1991 - w klasztorze OO.Franciszkanów w Dursztynie.

7.        listopad 1991 - w Niższym Seminarium Duchownym im. św. Antoniego w Wieliczce.

8.        20 XII 1991 - w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie.

sphere.gif 1992r.

9.        styczeń 1992 - w klasztorze OO.Franciszkanów, Warszawa-Mokotów (dla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich).

10.       15 X 1992 - w Liceum Ogólnokształcącym im.H.Kołłątaja w Pińczowie.

11.       listopad 1992 - w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach /k. Kazimierzy Wielkiej.
12. 4 XII 1992 - w Muzeum Regionalnym w Pińczowie.

sphere.gif 1993r.

13.       styczeń 1993 - w internacie Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Pińczowie.

14.       styczeń 1993 - w Oddziale Stowarzyszenia PAX w Pińczowie.

15.       luty 1993 - w Zespole Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Pińczowie.

16.       marzec 1993 - w Sanktuarium Matki Bożej Mirowskiej w Pińczowie.

17.       25 IV 1993 - w Muzeum Regionalnym w Pińczowie (promocja tomiku „Tęsknota do bezimienności”).

18.       14 V 1993 - w Oddziale Stowarzyszenia PAX w Kielcach (połączone z wykładem o Norwidzie).

sphere.gif 1995r.

19.       listopad 1995 - u Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Rzym - Antonianum.

sphere.gif 1996r.

20.       14 VII 1996 - w Muzeum Regionalnym w Pińczowie (promocja tomiku Cierpienie anioła).

21.       22 VII 1996 - w kościele OO. Franciszkanów, Warszawa - Mokotów.

22.       24 VII 1996 - w kościele p.w. Ducha Świętego w Lublinie.

23.       27 VII 1996 - W Stowarzyszeniu Ekologiczno-Kulturalnym „Ziarno” w Grzybowie (woj. mazowieckie).

sphere.gif 1997r.

24.       12 VIII 1997 - w Muzeum Regionalnym w Pińczowie, (promocja książki red. Zdzisława Łączkowskiego „Wolność nie zniewolona” z udziałem autora oraz poety o. Eligiusza Dymowskiego OFM)

sphere.gif 1998r.

25.       VIII 1998 - W Ośrodku Duchowego Przewodnictwa dla Młodzieży (Dvasinés Pagalbos Jaunimui Centras) w Kłajpedzie - Litwa.

sphere.gif 1999r.

26.       13 XII 1999 - w Książnicy Pomorskiej (sala S. Flukowskiego) w Szczecinie.

sphere.gif 2000r.

27.       10 IV 2000 - w Niższym Seminarium Duchownym w Wieliczce.

28.       11 V 2000 - w Klubie XIII Muz (sala Kominkowa) - Szczecin (zorganizowane przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich).

29.       12 V 2000 - w Piwnicy „Oda Plus” przy duszpasterstwie akademickim Księży Chrystusowców w Szczecinie.

30.       22 V 2000 - w Staromiejskim Domu Kultury (sala kameralna) - Warszawa (promocja tomiku W poczekalni świata). Prezentacja - Sebastian Lenart i red. Zdzisław Łączkowski.

31.       27 V 2000 - w klasztorze OO. Franciszkanów w Pilicy.

32.       9 VII 2000 - w Muzeum Regionalnym w Pińczowie (promocja tomiku W poczekalni świata). Prowadzenie - red. Zdzisław Łączkowski.

33.       7 XI 2000 - Sala Reprezentacyjna Urzędu Miasta Krakowa - Rynek Podgórski 1, udział w Misterium Poetycko-Muzycznym. „XV Zaduszki Poetów «Z wyobraźnią»”. Prowadzenie - Jacek Lubart - Krzysica.

sphere.gif 2001r.

34.        9 I 2001 - Muzeum Archeologiczne w Krakowie (sala św. Michała), udział w Misterium Poetycko-Muzycznym. „XIV Wigilia Słowa”. «Współczesność z kolędą». Prowadzenie - Jacek Lubart - Krzysica.

35.       22 II 2001 - w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie, ul. Mikołajska 2. Prowadzenie - dr Jagoda Cieszyńska.

36.       28 III 2001- w Muzeum Regionalnym w Pińczowie (promocja książki W ciszy Boga). Prezentacja - prof.  Renata Piróg.

37.       24 IV 2001 - Kawiarnia literacka „Węgliszek” - Bydgoszcz. Prowadzenie - Małgorzata Szułczyńska.

38.       28 VI 2001 - w Domu Kultury „Podgórze” razem z Ewą Pietraszek, ks. Wacławem Buryłą, Adamem Ziemianinem i Józefem Baranem - udział w promocji tomiku „Z uśmiechem dziecka”.

39.       25 IX 2001 - w Salonie Literackim Miejskiego Domu Kultury „KOSZUTKA” w Katowicach spotkanie poetyckie pt. „W poczekalni świata” - spotkanie  z poetą franciszkaninem o. Eligiuszem Dymowskim. O cierpieniu aniołów  i tęsknocie do bezimienności rozmawia  Marta Fox.

40.       15 X 2001 - w Duszpasterstwie Akademickim przy kościele św. Tomasza w Sosnowcu, ul. Orla 19.

41.       6 XI 2001 - Podgórski Ośrodek Sztuki Filmowej „Wrzos”, Kraków, ul Zamoyskiego 50, udział w Misterium Poetycko-Muzycznym. „XVI Zaduszki Poetów «Tradycja»”. Prowadzenie - Jacek Lubart - Krzysica.

sphere.gif 2002r.

42.       8 I 2002 - Udział w Misterium Poetycko-Muzycznym. „XV Wigilia Słowa Konfraterni Poetów”. Kościół św. Barbary w Krakowie (Plac Mariacki) oraz w Caffe Sukiennice (Rynek Główny). Prowadzenie - Jacek Lubart - Krzysica.

43.       21III 2002 – (razem ze Zdzisławem Tadeuszem Łączkowskim) – w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu. Prowadzenie – Marta Fox.

44.       15 XI 2002 – Sala Reprezentacyjna Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1 - udział w Misterium Poetycko-Muzycznym. „XVII Zaduszki Poetów «Najbliżsi odchodzą w nasze wiersze»”. Prowadzenie - Jacek Lubart – Krzysica.

45.       13 XII 2002 – w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wierzchosławicach.

46.       13 XII 2002 – w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Woli Radłowskiej /k. Tarnowa.

47.       13 XII 2002 – w sali kina «Wawel» w Wojniczu.

sphere.gif 2003r.

48.        7 I 2003 - udział w Misterium Poetycko-Muzycznym. „XVI Wigilia Słowa Konfraterni Poetów”, pt. «Kolęda dla bezdomnego», Bazylika Mariacka w Krakowie. Prowadzenie - Jacek Lubart - Krzysica.

49.        24 II 2003 – w kawiarni literacko-muzycznej Klubu Studentów Akademii Pedagogicznej „Bakałarz” (ul. Ingardena 4, Kraków), pt. „Świecka poezja Ojca Eligiusza i religijna poezja Jagody Cieszyńskiej”.

50.        21 V 2003 – w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Juliusza Słowackiego (ul. Staszica 6) w Tarnowie.

51.        21 V 2003 – w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarnowcu (ul. Sanguszki 4). Spotkanie zorganizowane w ramach obchodów „Dnia Bibliotekarza”.

52.        5 VI 2003 – w Publicznym Gimnazjum w Słubicach (woj. mazowieckie).

53.        5 VI 2003 – w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach (woj. mazowieckie). Prowadzenie: grupa teatralna „Dokąd” pod kierunkiem mgr Krystyny Bogiel.

54.        12 IX 2003 – w Krośnieńskim Domu Kultury. Prowadzenie: mgr Agnieszka Guzik oraz uczniowie z LO Społecznego w Krośnie.

55.        27 X 2003 – Sala Reprezentacyjna Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1 - udział w Misterium Poetycko-Muzycznym. „XVIII Zaduszki Poetów «Słony smak piękna»”. Prowadzenie - Jacek Lubart – Krzysica.

56.        2 XII 2003 – Dom Kultury „Podgórze”, Kraków – wieczór autorski połączony z promocją dwujęzycznego polsko-włoskiego tomiku pt. „Okruchy poezji”. Prowadzenie Jacek Lubart – Krzysica.

57.       17 XII 2003 – W galerii artystycznej „A-bis” pani Marii Małeckiej przy ul. Westerplatte 13/1 w Krakowie. Prowadzenie spotkania – Aleksander Szumański.

sphere.gif 2004r.

58.       9 I 2004 - udział w Misterium Poetycko-Muzycznym. „XVII Wigilia Słowa Konfraterni Poetów”, pt. «Kolęda dla bezdomnego», Bazylika Mariacka w Krakowie. Patronat: ks. kard. Franciszek Macharski. Prowadzenie - Jacek Lubart - Krzysica. Swoją poezję prezentowali również m.in. Małgorzata Rudowicz, Józef Baran, Hanna Banaszak oraz artyści z Piwnicy pod Baranami i Kabaretu Loch Camelot.

59.        17 II 2004 – w Gminnej Bibliotece Publicznej w Porąbce Uszewskiej, gm. Dębno/ k. Tarnowa.

60.       19 III 2004 – w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Juliusza Słowackiego (ul. Staszica 6) w Tarnowie.

61.       22 III 2004 – w Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w Krakowie (ul. Papiernicza 2). Prowadzenie spotkania – Maciej Naglicki.

62.       24 III 2004 – w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bochni (ul. Mickiewicza 5).

63.       23 V 2004 - w Piwnicy „Oda Plus” przy duszpasterstwie akademickim Księży Chrystusowców w Szczecinie. Prowadzenie - Barbara Arsoba.

64.       24 V 2004 – w Miejskiej Bibiliotece Publicznej im. Stefana Flukowskiego w Świnoujściu.

65.       25 V 2004 - w Klubie XIII Muz (sala Kominkowa) - Szczecin (zorganizowane przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich). Prowadzenie – Iza Krupa.

66.       3 VI 2004 – w Biurze Wystaw Artystycznych w Krośnie (ul. Blich 1). Prowadzenie – Agnieszka Guzik.

67.       27 X 2004 – Sala Reprezentacyjna Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1 - udział w Misterium Poetycko-Muzycznym. „XIX Zaduszki Poetów «Pamięci trwanie»”. Prowadzenie - Jacek Lubart – Krzysica.

68.       22 XI 2004 – Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, Filia 32 (ul. Grzyśki 19 B). Spotkanie z cyklu MISTRZ SŁOWA. Prowadzenie –  Marta Fox.

sphere.gif

2005r.

69.       28 II 2005 – w Bibliotece Pedagogicznej w Lubaczowie.

70.       28 II 2005 – w Klubie Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie.

71.       1 III 2005 – w Miejskim Domu Kultury im. Aleksandra Sas – Bandrowskiego w Lubaczowie.

72.       9 III 2005 – W galerii artystycznej „A-bis” pani Marii Małeckiej przy ul. Westerplatte 13/1 w Krakowie. Prowadzenie spotkania – Aleksander Szumański.

73.       15 III 2005 – Dom Kultury „Podgórze”, Kraków – wieczór autorski połączony z promocją dwujęzycznego polsko-angielskiego tomiku pt. „Przemilczenia-Unsaid”. Prowadzenie Jacek Lubart – Krzysica.

74.       15 V 2005 – udział w „XI Majowych Spotkaniach Czytelników, Pisarzy I Bibliotekarzy”, Park Kościuszki w Katowicach.

75.       25 V 2005 – W galerii artystycznej „A-bis” pani Marii Małeckiej przy ul. Westerplatte 13/1 w Krakowie. Prowadzenie spotkania – Aleksander Szumański.

76.       2 VI 2005 – udział w promocji Antologii Poetów Świętokrzyskich pt. „Zostałeś w nas, Ojcze Święty” w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach.

77.       5 VI 2005 - w Muzeum Regionalnym w Pińczowie (promocja tomiku polsko-angielskiego Przemilczenia - Unsaid). Prezentacja: Autor oraz tłumaczka Agnieszka Maria Gernand.

78.       7 XI 2005 – Sala Reprezentacyjna Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1 - udział w Misterium Poetycko-Muzycznym. „XX Zaduszki Poetów «Odnajdziemy się w muzyce»”. Prowadzenie - Jacek Lubart – Krzysica.

79.       3 XII 2005 – w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP – Kraków – Azory.

80.       20 XII 2005 – „Wigilijne spotkanie z poezją” (razem ze Zdzisławem Tadeuszem Łączkowskim i Ernestem Byllem) w Domu Kultury w Łomiankach k. Warszawy. Prowadzenie – Zbigniew Irzyk.

sphere.gif 2006r.

81.       9 I 2006 - udział w Misterium Poetycko-Muzycznym. „XIX Wigilia Słowa Konfraterni Poetów”, pt. «Kolęda dla bezdomnego», Bazylika Mariacka w Krakowie. Patronat: ks. abp. Stanisław Dziwisz. Prowadzenie - Jacek Lubart - Krzysica.

82.       26 IV 2006 – W galerii artystycznej „A-bis” pani Marii Małeckiej przy ul. Westerplatte 13/1 w Krakowie. Prowadzenie spotkania – Aleksander Szumański.

83.       21 V 2006 – (razem z ks. Wacławem Buryłą i o. Andrzejem Zającem OFM Conv.) w Krakowskim Salonie Poezji w Teatrze im. J. Słowackiego. Gospodarze Salonu: Anna Dymna, Józef Opalski i Bronisław Maj. Prowadzenie spotkania Józef Baran.

84.       19 VI 2006 – w Domu Kultury w Łomiankach (ul. Wiejska 12a). Prowadzenie spotkania -  Zdzisław Tadeusz Łączkowski.

85.       15 X 2006 – w Centrum Konferencyjno-Bankietowym „Folwark Stara Winiarnia” w Mszanie Dolnej (ul. Ogrodowa 2), podczas II Dni Papieskich.

86.       20 X 2006 – w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida (ul. Wyszyńskiego 53-55) w Białej Podlaskiej.

87.       29 X 2006 – Muzeum Archeologiczne Miasta Krakowa - udział w Misterium Poetycko-Muzycznym. „XXI Zaduszki Poetów. Prowadzenie - Jacek Lubart – Krzysica.

88.       25 XI 2006 - w Muzeum Regionalnym w Pińczowie (promocja tomiku Wędrówki z Nolis). Prowadzenie: Elżbieta Włodno Furman.

89.       14 XII 2006 – w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Prowadzenie: Jan Leończuk.

90.       15 XII 2006 – w Publicznym Gimnazjum w Doktorcach (gmina Suraż, powiat Białystok).

91.       15 XII 2006 – w Domu Kultury w Łapach (powiat Białystok).

92.       28 XII 2006 – w Hotelu „Gwarek” (ul. Słowackiego 10) w Kudowie Zdrój.

sphere.gif 2007r.

93.       3 II 2007 – w Domu Kultury „Piast” w Białej Podlaskiej.

94.       16 II 2007 - w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie, ul. Mikołajska 2. Promocja tomiku „Wędrówki z Nolis”. Prowadzenie – prof.  Jagoda Cieszyńska . Czytanie wierszy – Alicja Kabała.

95.       17 II 2007 – udział i czytanie wiersza w II Bronowickim Karnawale Literackim w Klubie Kultury „Mydlniki” – Kraków. Prowadzenie: Ryszard Rodzik i Maciej Naglicki.

96.       8 III 2007 – w Świętokrzyskiej Izbie Lekarskiej w Kielcach (ul. Wojska Polskiego 52). Prowadzenie – dr Maciej Zarębski i  Zdzisław Tadeusz Łączkowski.

97.       19 III 2007 – w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Skawinie. 

98.       27 III 2007 – w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym Z.O.K. „Profesor” we Włocławku (ul. Słowackiego 4A).

99.       27 III 2007 – w klasztorze OO. Franciszkanów we Włocławku.

100.     29 III 2007 – w Klubie NOVUM (Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej (ul. Szymańskiego 2) w Zawierciu.

101.     13 IV 2007 – Bazylika OO. Franciszkanów w Krakowie - udział „XX Wigilii Słowa”. Prowadzenie - Jacek Lubart – Krzysica.

102.     24 IV 2007 – w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie (Salon Literacko- Muzyczny). Prowadzenie: red. Kinga Burzyńska.

103.     11 V 2007 – w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie, ul. Mikołajska 2 - udział i prezentacja wierszy w wieczorze poetycko-muzycznym Alicji Tanew pt. „Jaśminowy zarys nieba” - wespół z: Agnieszką Chrzanowską, Michałem Zabłockim, Jackiem Zielińskim i „Makino” Aleksandrem Kobylińskim. 

104.     16 V 2007 – w Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego w Płocku – promocja tomiku „Wędrówki z Nolis”. Prowadzenie: Krzysztof Bieńkowski.

105.     17 V 2007 – w Publicznym Gimnazjum w Słubicach. Prowadzenie: Grupa Teatralna „Dokąd”. (Spotkanie dla uczniów Gimnazjum).

106.     17 V 2007 - w Publicznym Gimnazjum w Słubicach. Prowadzenie: Grupa Teatralna „Dokąd”. (Spotkanie dla wszystkich chętnych).

107.     18 V 2007 – w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu.

108.     18 V 2007 – udział i czytanie wierszy w „Nocy Poetów” w czasie III Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” w Płońsku.

109.      27 V 2007 – udział i czytanie wierszy w czasie IX Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego Centrum Kultury w Nowym Brzesku.

110.     25 VI 2007 – udział i czytanie wiersza w Biesiadzie Poetyckiej pt. „Poezja i gwiazdy” zorganizowanej przez Krakowski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Jamie Michalika. Prowadzenie: Bogusław Żurakowski i Janusz Grzesz.

111.     6 X 2007 – udział i czytanie wiersza w Wielkiej Gali Poetyckiej podczas X Jubileuszowej Krynickiej Jesieni Literackiej zorganizowanej przez Krakowski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Prowadzenie: Bogusław Żurakowski i Dariusz Klimczak.

112.     21 X 2007 – udział i czytanie wierszy w Wieczorze Artystycznym Alicji Tanew, Scena Moliere w Krakowie.

113.     9 XI 2007 – Udział jako gość specjalny i czytanie wierszy w Zaduszkach Poetyckich, Muzeum Regionalne „Dom Grecki” w Myślenicach.

114.     23 XI 2007 – w Zespole Szkół Zawodowych im. Żwirki i Wigury (ul. Brzeska 71) w Białej Podlaskiej.

115.     23 XI 2007 – (razem z Ernestem Bryllem) w Domu Kultury „Piast” w Białej Podlaskiej.

sphere.gif 2008r.

116.       7 I 2008 - udział w Misterium Poetycko-Muzycznym. „XXI Wigilia Słowa Konfraterni Poetów”, pt. «Kolęda dla bezdomnego», Bazylika Mariacka w Krakowie. Patronat: Ks. abp. Stanisław Dziwisz. Prowadzenie - Jacek Lubart - Krzysica.

117.     2 II 2008 – udział i czytanie wiersza w III Bronowickim Karnawale Literackim w Klubie Kultury „Mydlniki” – Kraków. Prowadzenie: Ryszard Rodzik i Maciej Naglicki.

118.     10 IV 2008 – w Salonie Kapelusz i Czapka PORTHOS w Warszawie (ul. Marszałkowska 9/15). Organizacja: Europejskie Stowarzyszenie Sztuki i Mody „artmode” i Polski Oddział Europejskiego Stowarzyszenia Kultury SEC. Prowadzenie spotkania: Walentyna Mikołajczyk-Trzcińska i  Zdzisław Tadeusz Łączkowski.

119.     14 V 2008 – w Bibliotece Publicznej w Tuchowie.

120.     16 VI 2008 – udział i czytanie wiersza w Biesiadzie Poetyckiej pt. „Poezja i gwiazdy” zorganizowanej przez Krakowski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Jamie Michalika. Prowadzenie: prof. Gabriela Matuszek i prof. Wojciech Ligęza.

121.     17 VI 2008 – w Domu Kultury w Łomiankach (ul. Wiejska 12a). Prowadzenie spotkania – Monika Kowalewska i Miłosz Kamil Manasterski.

122.     15 VIII 2008 – udział i czytanie wierszy podczas „Nocy Kościołów - Cracovia Sacra” w kościele św. Kazimierza, ul. Reformacka 4 w Krakowie w programie „Koncert na wiersze pt.: Furtki do Nieba” (razem z Bożeną Boba-Dyga, Januszem Grzeszem i Wojciechem Węcławem).

123.     27 IX 2008 – udział i czytanie wiersza w Wielkiej Gali Poetyckiej podczas XI Krynickiej Jesieni Literackiej zorganizowanej przez Krakowski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Prowadzenie: prof. Gabriela Matuszek i prof. Wojciech Ligęza.

124.     23 XI 2008 – w I LO im Kraszewskiego (ul. Kraszewskiego 1) w Białej Podlaskiej.

125.     15 XII 2008 – udział i czytanie wiersza w Biesiadzie Poetyckiej pt. „Poezja, Gwiazdy i Gwiazdka” zorganizowanej przez Krakowski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Jamie Michalika. Prowadzenie: prof. Gabriela Matuszek.

sphere.gif 2009r.

126.     19 II 2009 – w Kawiarni Artystycznej „Hades” (ul. Peowiaków 12) w Lublinie. Prowadzenie:  Joanna Chapska i Urszula Gierszon.

127.     21 II 2009 – udział i czytanie wiersza w IV Bronowickim Karnawale Literackim w Klubie Kultury „Mydlniki” – Kraków. Prowadzenie: Ryszard Rodzik i Maciej Naglicki.

128.     22 II 2009 – Ostatki 2009 - specjalny wieczór w „Krainie Łagodności” z udziałem artystów: Zespół - Andrzej Gruszczyk & Friens oraz poetów Eligiusza Dymowskiego i Elżbiety Czerwińskiej – Folwark Stara Winiarnia (ul. Ogrodowa 2), Mszana Dolna.

129.     8 V 2009 – w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Rostkowie.

130.     8 V 2009 – udział i czytanie wierszy w „Nocy Poetów” w czasie V Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku.

131.     20 V 2009 – w Wojewódzkim Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach (ul. Ściegiennego 2). 

132.     23 VII 2009 – w Miejskim Domu Kultury w Augustowie (Rynek Zygmunta Augusta 9). Prowadzenie – Józefa Drozdowska. Czytanie wierszy – Czesław Jaroszyński.

133.     9 X 2009 – w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II (ul. Sidorska 95/97) w Białej Podlaskiej.

134.     9 X 2009 – (razem ze Zdzisławem Tadeuszem Łączkowskim) w Domu Kultury „Piast” w Białej Podlaskiej.

135.     20 X 2009 – w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wieliczce (ul. Żwirki i Wigury 2).

136.     12 XII 2009 – udział i czytanie wiersza w programie „W blasku płonących świec” z cyklu POEZJA I MUZYKA W OGRODZIE z okazji świat Bożego Narodzenia w Krakowskim Teatrze Stygmator, ul. Kopernika 27. Prowadzenie – Violetta Zygmunt.

sphere.gif 2010r.

137.      13 II 2010 – udział i czytanie wiersza w V Bronowickim Karnawale Literackim w Klubie Kultury „Mydlniki” – Kraków. Prowadzenie: Ryszard Rodzik i Maciej Naglicki.

138.      17 IV 2010 – udział i czytanie wiersza w z organizowanym przez Konfraternię Poetów „XXII Chlebie Nadziei”, Kraków, Hotel Europejski, ul. Lubicz 5. Prowadzenie – Jacek Lubart-Krzysica.

139.      21 IV 2010 – w piwnicy artystycznej Alicji Tanew „SCENA ATA”, Kraków, ul. Czarnowiejska 93. 

140.      26 V 2010 – udział i czytanie wierszy w programie „W ukłonie” – wieczór poetów krakowskich, poezja i wspomnienia o Matce – w piwnicy artystycznej Alicji Tanew „SCENA ATA”, Kraków, ul. Czarnowiejska 93.

141.      29 V 2010 – udział i czytanie wierszy w VII Poetyckich Ogrodach w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej. Prowadzenie imprezy – Marek Jerzy Stępień oraz Ryszard Rodzik.

142.      8 X 2010 – w ZSZ Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej (ul. Piłsudskiego 36) w Białej Podlaskiej.

143.      5 XI 2010 – udział i czytanie wierszy w V Zaduszkach Poetyckich w Muzeum Regionalnym „Dom Grecki” (ul. Sobieskiego 3) w Myślenicach.

144.      7 XI 2010 – udział i czytanie wierszy w programie „Jesień jak poezja”, dedykowanemu śp. Elżbiety Guśpiel, w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pcimiu. Prowadzenie – Piotr Oprzędek.

145.      11 XII 2010 – udział i czytanie wierszy w programie „W blasku płonącej świecy” z cyklu „POEZJA I MUZYKA W OGRODZIE” z okazji świat Bożego Narodzenia w Krakowskim Teatrze Stygmator, ul. Kopernika 27. Prowadzenie – Violetta Zygmunt.

146.      17 XII 2010 – udział i czytanie wierszy w programie „W ukłonie” – wieczór poetów krakowskich, poezja i wspomnienia o Matce – w piwnicy artystycznej Alicji Tanew „SCENA ATA”, Kraków, ul. Czarnowiejska 93.

147.      20 XII 2010 – udział i czytanie wierszy w Biesiadzie Poetyckiej pt. „Poezja, Gwiazdy i Gwiazdka” zorganizowanej przez Krakowski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Jamie Michalika. Prowadzenie: prof. Gabriela Matuszek i Leszek Długosz. 

 

sphere.gif 2011r.

148.      5 III 2011 – udział i czytanie wiersza w VI Bronowickim Karnawale Literackim w Klubie Kultury „Mydlniki” – Kraków. Prowadzenie: Ryszard Rodzik i Maciej Naglicki.

149.      26 III 2011 – spotkanie autorskie w cyklu „POEZJA I MUZYKA W OGRODZIE” w Krakowskim Teatrze Stygmator, ul. Kopernika 27. Prowadzenie – Violetta Zygmunt.

150.      29 IV 2011 – w Galerii „Pod Kasztanem”, (ul. Kraszewskiego 31) w Krynicy Zdrój. Organizator: Krynickie Stowarzyszenie Twórców.

151.      26 V 2011 – w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Dygasińskiego (ul. Kochanowskiego 5) w Starachowicach.

152.      28 V 2011 – udział i czytanie wierszy w VIII Poetyckich Ogrodach w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej. Prowadzenie imprezy – Marek Jerzy Stępień oraz Ryszard Rodzik.

153.      20 VI 2011 – udział i czytanie wiersza w Biesiadzie Poetyckiej pt. „Poezja i gwiazdy. Krajobrazy. Miejsca. Widoki”, zorganizowanej przez Krakowski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Sali Fontany „Pod Gruszką” (ul. Szczepańska 1). Prowadzenie: prof. Gabriela Matuszek i prof. Wojciech Ligęza.

154.      24 VI 2011 – udział i czytanie wierszy w „Myślenickiej Nocy Świętojańskiej” w Muzeum Regionalnym „Dom Grecki” (ul. Sobieskiego 3) w Myślenicach.

155.      25 VI 2011 – udział i czytanie wierszy w „Krakowskiej Nocy Poetów”, ul. Szeroka 2 (RUBINSTEIN RESIDENCE). Prowadzenie: Magdalena Węgrzynowicz-Plichta.

156.      10 IX 2011 – udział i czytanie wierszy podczas Krakowskiej Nocy Poezji, „Pierwsze wykonanie”. Poeci Krakowa Czesławowi Miłoszowi. Prowadzenie: Piotr Cyrwus i Szczęsny Wroński.

157.      8 X 2011 – udział i czytanie wiersza w Wielkiej Gali Poetyckiej podczas I Krynicy Poezji – „Moja Mała Polska”, zorganizowanej przez Krakowski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Prowadzenie: prof. Gabriela Matuszek i Stanisław Michno.

158.      24 X 2011 – Udział i czytanie wiersza w XXVI Zaduszkach Poetów w Sali Balowej Hotelu Europejskiego w Krakowie, ul. Lubicz 5. Prowadzenie: Jacek Lubart-Krzysica.

159.      25 XI 2011 – w Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej (ul. Orzechowa 34).

sphere.gif 2012r.

160.      16 I 2012 – Udział i czytanie wiersza w XXV Wigilii Słowa „Godność” w Kawiarni Noworolski Kraków – Sukiennice. Prowadzenie: Jacek Lubart-Krzysica.

161.      23 I 2012 – (razem z Jadźką Maliną i Piotrem Oprzędkiem) w programie „Łączy nas pasja tworzenia” Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Śródmiejski Ośrodek Kultury, Kraków, ul. Mikołajska 2. Prowadzenie – Magdalena Węgrzynowicz – Plichta.

162.      18 II 2012 – udział i czytanie wiersza w VII Bronowickim Karnawale Literackim w Klubie Kultury „Mydlniki” – Kraków. Prowadzenie: Ryszard Rodzik i Maciej Naglicki.

163.      18 III 2012 – w Podziemnym Salonie Artystyczno-Literacko-Muzycznym („PSALM”) przy kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Krakowie-Piaskach Nowych, ul. Nowosądecka 41. Prowadzenie: dr Mariusz Marek Tytko.

164.      18 IV 2012 – w Zespole Szkół Ogólnokształcących, w związku z rokiem obchodów 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 51 w Krakowie-Bronowicach Wielkich, ul. Stawowa 173.

165.      11 V 2012 – [razem z Rafałem Jaworskim] w Muzeum Historycznym oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu, ul. Kilińskiego 2.

166.      11 V 2012 – udział i czytanie wierszy w „Nocy Poetów” w czasie VIII Międzynarodowych Dni 
Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” w Hotelu „Dworek” w Dłużniewie koło Sarbiewa.

167.      14 VIII 2012 – Promocja tomiku „Zwyczajność rzeczy” w Galerii „Pod Kasztanem”
(ul. Kraszewskiego 31) w Krynicy Zdrój. Organizator: Krynickie Stowarzyszenie Twórców.

168.      7 IX 2012 – udział i czytanie wierszy podczas II Krakowskiej Nocy Poezji, „Międzykulturowy Moment Poetycki”. Prowadzenie: Wojciech S. Wocław.

169.      16 IX 2012 – Promocja tomiku „Zwyczajność rzeczy” w Galerii Sztuki BATKO w Ochojnie (Gmina Świątniki Górne). Prowadzenie: prof. Wojciech Ligęza.

170.     19 X 2012 – Promocja tomiku „Zwyczajność rzeczy” w Bialskim Centrum Kultury w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 11. Prowadzenie: Grzegorz Michałowski.

171.     5 XI 2012 – Udział i czytanie wiersza w XXVII Zaduszkach Poetów poświecone Wisławie Szymborskiej oraz poetom, którzy pozostali w naszej pamięci, w Sali Balowej Hotelu Europejskiego w Krakowie, ul. Lubicz 5. Prowadzenie: Jacek Lubart-Krzysica.

172.      8 XI 2012 – w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 53, w Krakowie-Bronowicach Wielkich, ul. Stawowa 173. (Promocja tomiku „Zwyczajność rzeczy”).

173.     7 XII 2012 – w Bibliotece Miejskiej w Limanowej (ul. M.B. Bolesnej 13).

174.     13 XII 2012 – w „Czułym Barbarzyńcy” (ul. Powiśle 11). Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego – pawilon pod Wawelem. Promocja tomiku „Zwyczajność rzeczy” w ramach cyklu Krakowskiego Oddziału SPP „Rozkręcamy literacki Kraków”. Prowadzenie prof. Zofia Zarębianka oraz Katarzyna Grzesiak.

175.     17 XII 2012 – udział i czytanie wiersza w „Przebojowej Nocy Poezji” pod hasłem „Koniec Świata Odwołany” zorganizowanej przez Krakowski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Jamie Michalika (ul. Floriańska 45). Prowadzenie: Wojciech S. Wocław.

176.     18 XII 2012 – udział i czytanie wierszy w programie wigilijno-kolędowym – w piwnicy artystycznej Alicji Tanew „SCENA ATA”, Kraków, ul. Czarnowiejska 93.

sphere.gif 2013

177.      7 I 2013 – Udział i czytanie wiersza w XXVI Wigilii Słowa „Jaka Polszczyzna taka Ojczyzna” w Sali Kossaka Hotelu Europejskiego w Krakowie. Prowadzenie: Jacek Lubart-Krzysica oraz Bronisław Cieślak.

178.      9 II 2013 – udział i czytanie wiersza w VIII Bronowickim Karnawale Literackim w Klubie Kultury „Mydlniki” – Kraków. Prowadzenie: Maciej Naglicki.

179.      7 IV 2013 – udział i czytanie wiersza w z organizowanym przez Konfraternię Poetów „XXV Chlebie Nadziei” – „Pejzaż intymny”, dedykowany Jerzemu Harasymowiczowi (1933-1999), Kraków, Hotel Europejski, ul. Lubicz 5. Prowadzenie: Jacek Lubart-Krzysica oraz Edward Linde-Lubaszenko.

180.     19 IV 2013 – w Muzeum Regionalnym w Pińczowie (promocja tomików: „Zwyczajność rzeczy” oraz „na niepogodę uczuć”). Prowadzenie: Jerzy Znojek.

181.      29 IV 2013 – „Cafe-Pub Wasza Klasa” w Krakowie (ul. Węgłowa 2). Prowadzenie Aneta Kielan-Pietrzyk (w ramach spotkania w Kole Młodych Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Krakowie „Poetyckie rozważania”).

182.      23 VI 2013 – podczas Dnia Otwartego Internetowego Radia Ewangelizacyjnego „Nowohuckie.pl” (Parafia Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie – Księża Pallotyni), ul. Bulwarowa 15a. Prowadzenie: Celina Woryna.

183.      24 VI 2013 – udział i czytanie wiersza w Gali Poetyckiej „Poezja i gwiazdy”, pt. „Światło”, zorganizowanej przez Krakowski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Jamie Michalika 
(ul. Floriańska 45). Prowadzenie: Wojciech S. Wocław.

184.      28 VI 2013 – udział i czytanie wierszy w „Myślenickiej Nocy Świętojańskiej” w Muzeum Regionalnym „Dom Grecki” (ul. Sobieskiego 3) w Myślenicach. Prowadzenie: Jadwiga Malina i Anna Maria Michalik.

185.      6 IX 2013 – udział i czytanie wierszy podczas imprezy Noc Poezji w Krakowie, „Wiersze nieocenione” w Siedzibie SPP (ul. Kanonicza 7, 1p.). Prowadzenie: Michał Zabłocki.

186.      20 IX 2013 – W ramach Podgórskiej Jesieni Kulturalnej, Kraków, Dwór Czeczów 
(ul. ks. J. Popiełuszki 36). Słowo krytyka – Aneta Kielan-Pietrzyk. Prowadzenie – Marta Półtorak.

187.      28 IX 2013 – udział i czytanie wierszy podczas „Nocy Poetów” w czasie „Jesiennego Sympozjum Unii Polskich Pisarzy lekarzy, Klub Aktora «Loża» (Klub Aktora „Loża”, Rynek Główny 41) w Krakowie. Prowadzenie – prof.. dr hab. Waldemar Hładki.

188.      2 X 2013 – w Klubie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Kielcach (ul. Okrzei 18). Prowadzenie – Zdzisław Antolski.

189.     5 X 2013 – udział i czytanie wiersza w Wielkiej Gali Poetyckiej w Sali Balowej Starego Domu Zdrojowego podczas III Krynicy Poezji – „Pamięć początku”, zorganizowanej przez Krakowski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Prowadzenie: Wojciech S. Wocław.

190.      7 X 2013 – głos w dyskusji i czytanie wierszy podczas promocji książki Ryszarda Kozieja „Modlitwa, Zachwyt, Pokora. Franciszkanizm w poezji Młodej Polski” w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicz w Kielcach (ul. Ks. P. Ściegiennego 13). Prowadzenie: Szczęsny Wroński.

191.     28 X 2013 – Udział i czytanie wierszy w XXVIII Zaduszkach Poetów poświecone Sławomirowi Mrożkowi (29.06.1930-15.08.2013) oraz Andrzejowi Nowakowi (15.02.1944 - 18.09.2013), Sala Reprezentacyjna Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1. Prowadzenie: Jacek Lubart-Krzysica.

192.      16 XII 2013 – udział i czytanie wierszy w Biesiadzie Literackiej „Poezja, Gwiazdy i Gwiazdka” pt. „Spotkania”, zorganizowanej przez Krakowski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Jamie Michalika (ul. Floriańska 45). Prowadzenie: prof. Beata Szymańska i Elżbieta Wojnarowska.

193.     17 XII 2013 – udział i czytanie wierszy (razem m.in. z Jackiem i Andrzejem Zielińskimi z zespołu „Skaldowie”, Lidia Jazgar z zespołem „Galicja”, poetów krakowskich i aktorów Teatru Słowackiego) w programie wigilijno-kolędowym – w piwnicy artystycznej Alicji Tanew „SCENA ATA”, Kraków, ul. Czarnowiejska 93.

sphere.gif 2014

194.     13 I 2014 – Udział i czytanie wiersza w XXVII Wigilii Słowa „Wierność” w Sali Kossaka Hotelu Europejskiego w Krakowie. Prowadzenie: Jacek Lubart-Krzysica.

195.     11 II 2014 – w Osiedlowym Klubie Kultury Wola Duchacka Wschód, Kraków, ul. Malborska 98. Prowadzenie: Beata Anna Symołon.

196.     12 II 2014 – w Katolickim Gimnazjum im. Jana Pawła II i Liceum Ogólnokształcącym im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich (SPSK) w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 60. Prowadzenie: Bogdan Dworak.

197.      26 II 2014 – spotkanie autorskie pt. „Miłość niezwyczajna” w piwnicy artystycznej Alicji Tanew „SCENA ATA”, Kraków, ul. Czarnowiejska 93. Oprawa muzyczna: Alicja Tanew i Janusz Grzesz.

198.      9 IV 2014 – spotkanie autorskie w Księgarni «Matras», Kraków, Rynek Główny 23. Prowadzenie – Elżbieta Wojnarowska.

199.      9 V 2014 – w Gimnazjum im. Armii Krajowej w Baboszewie koło Płońska.

200.      9 V 2014 – udział i czytanie wierszy podczas „Nocy Poetów” w czasie X Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” w Hotelu „Dworek” w Dłużniewie koło Sarbiewa. Prowadzenie: dr Teresa Kaczorowska i Stanisław Kęsik.

201.     12 V 2014 – udział i czytanie wiersza w Misterium Poetycko-Muzycznym Konfraterni Poetów „XXVI Chleb Nadziei” – „Nareszcie wiosna”, Kraków, Hotel Europejski, ul. Lubicz 5. Z udziałem aktorów: Marty Klubowicz i Jana Monczki. Prowadzenie: Jacek Lubart-Krzysica. Oprawa muzyczna: Andrzej Sikorowski.

202.     26 V 2014 – udział i czytanie wierszy (razem z Maciejem Naglickim, Joanną Pociask-Karteczką i Alicją Tanew) w programie „Dla Matek bukiet z nut i wierszy” – w piwnicy artystycznej „SCENA ATA”, Kraków, ul. Czarnowiejska 93.

203.     30 V 2014 – w Sali Widowiskowej Limanowskiego Domu Kultury (ul. Bronisława Czecha 4).

204.     30 V 2014 – w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Wsi koło Limanowej.

205.     31 V 2014 – udział i czytanie wierszy w XI Poetyckich Ogrodach w Limanowskim Domu Kultury. Prowadzenie: Marek Jerzy Stępień oraz Eligiusz Dymowski.

206.     20 VI 2014 – udział i czytanie wierszy w „Świętojańskiej Nocy Poetyckiej” pt. „Mój kwiat paproci, czyli szczęście niejedno ma imię” w Muzeum Regionalnym „Dom Grecki” (ul. Sobieskiego 3) w Myślenicach. Prowadzenie: Jadwiga Malina i Anna Maria Michalik.

207.      25 VI 2014 – udział i czytanie wiersza w Gali Poetyckiej „Poezja i gwiazdy”, pt. „Cztery pory roku”, zorganizowanej przez Krakowski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Jamie Michalika (ul. Floriańska 45). Prowadzenie: Beata Szymańska i Michał Zabłocki.

208.     27 IX 2014 – udział i czytanie wiersza w Wielkiej Gali Poetyckiej w Sali Balowej Starego Domu Zdrojowego podczas XVI jesieni literackiej Krynica Poezji – „Przyjaźń”, (Krynica Zdrój), zorganizowanej przez Krakowski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Prowadzenie: Elżbieta Wojnarowska i Michał Zabłocki.

209.     4 X 2014 – udział i czytanie wierszy podczas IV Krakowskiej Nocy Poezji, „Podgórskie klimaty” w Centrum Handlowym „Bonarka” (ul. Kamieńskiego 11). Prowadzenie: Beata Anna Symołon z udziałem Roberta Kasprzyckiego i Niezależnej Grupy Teatralnej „Porfirion”.

210.      23 X 2014 – promocja tomu wierszy „Dotyk pamięci” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Wsi koło Limanowej. Prowadzenie: Jacenty Musiał.

211.      27 X 2014 – Udział i czytanie wiersza w XXIX Zaduszkach Poetów „Osobność”, pamięci Tadeusza Różewicza (1921-2014), w Sali Balowej Hotelu Europejskiego w Krakowie, ul. Lubicz 5. Prowadzenie: Jacek Lubart-Krzysica

212.      14 XI 2014 – Udział i czytanie wierszy podczas „XIX Pożegnania Lata Pisarzy i Artystów” w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie. Prowadzenie: Maciej Naglicki.

213.     25 XI 2014 – w Zespole Szkół im. św. Jana Kantego w Liszkach.

214.      5 XII 2014 – Udział i czytanie wierszy podczas promocji Antologii „Po Jego śladach”, poświęconej Janowi Pawłowi II w Krakowie-Łagiewnikach, ul. Św. Siostry Faustyny 3. Prowadzenie: Prof. Wojciech Kudyba.

215.      8 XII 2014 – promocja wyboru wierszy „Dotyk pamięci” w Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w Krakowie (ul. Papiernicza 2). Prowadzenie: Beata Anna Symołon. Oprawa muzyczna: Niezależna Grupa Teatralna „Porfirion”.

216.     13 XII 2014 – w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pcimiu. Prowadzenie: Justyna Urban. Oprawa Muzyczna: Mateusz Szczurek.

217.      22 XII 2014 – udział i czytanie wierszy w Biesiadzie Literackiej „Poezja, Gwiazdy i Gwiazdka” pt. „Ślady, wspomnienia, nadzieje na przyszłość”, zorganizowanej przez Krakowski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Jamie Michalika (ul. Floriańska 45). Prowadzenie: prof. Beata Szymańska i Elżbieta Wojnarowska.

sphere.gif 2015

218.      12 I 2015 – Udział i czytanie wiersza w XXVIII Wigilii Słowa „Spojrzenie w przyszłość” w Sali Kossaka Hotelu Europejskiego w Krakowie. Prowadzenie: Jacek Lubart-Krzysica.

219.      17 I 2015 – Promocja tomiku „Dotyk pamięci” podczas Noworocznego Salonu Literackiego w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Dygasińskiego w Starachowicach (ul. Kochanowskiego 5).

220.       

Kontakt z Eligiuszem Dymowskim...

Kontakt z Ewą Białek - autorką strony WWW...

  

Strona główna >>