Kraków: Franciszkanie w Salonie Poezji

Franciszkanie: Andrzej Zając OFMConv i Eligiusz Dymowski OFM oraz ks. Wacław Buryła, to poeci, którzy wystąpili 
na 167. Krakowskim Salonie Poezji, tym razem były to "Rekomendacje Mistrzowskie Józefa Barana".
.

   
...słuchacze, gospodarz i zaproszeni poeci

   
...od lewej, ks. Wacław Buryła, Józef Baran, 
o. Eligiusz Dymowski i o. Andrzej Zając

W niedzielę, 21 maja w Teatrze Słowackiego w Krakowie zaprezentowano poezję trzech kapłanów: ks. Wacława Buryły z Krośnic k. Wrocławia oraz dwóch franciszkanów z Krakowa: Eligiusza Dymowskiego OFM i Andrzeja Zająca OFMConv. O. Eligiusz zajmuje się pracą dydaktyczną, naukową i literacką. O. Andrzej jest gwardianem klasztoru i kustoszem bazyliki św. Franciszka.

Spotkanie odbyło się w ramach, funkcjonującego od czterech lat, Krakowskiego Salonu Poezji. 167. Salon poprowadził wybitny krakowski poeta Józef Baran. Poezję czytali krakowscy aktorzy: Tomasz Międzik, Piotr Grabowski i Maciej Skuratowicz, a na harfie grała Elżbieta Baklarz.

Krakowski Salon Poezji to inicjatywa Anny Dymnej rozpoczęta w styczniu 2002 roku. W każdą niedzielę o godzinie 10.30 aktorzy czytają swoje ulubione wiersze. Słowom towarzyszy "żywa" muzyka w wykonaniu wybitnych instrumentalistów.

Do tej pory wystąpili między innymi: Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Magdalena Cielecka, Anna Dymna, Anna Polony, Anna Radwan, Anna Seniuk, Maja Ostaszewska, Gustaw Holoubek, Jan Englert, Jerzy Trela, Krzysztof Globisz, Jan Nowicki, Edward Linde-Lubaszenko, Andrzej Seweryn.

A można było słuchać poezji Słowackiego, Mickiewicza, Norwida, Wyspiańskiego, Herberta, Gałczyńskiego, Różewicza, Achmatowej, Rilkego, Puszkina, Szekspira czy krakowskich poetów: Lipskiej, Szymborskiej, Barana, Moczulskiego, Maja.

Sukcesem jest niewątpliwie statuetka Nike przyznana Krakowskiemu Salonowi Poezji za najciekawszą działalność kulturalną w regionie, w roku 2003.

Gospodarzami Salonu są: Anna Dymna, Józef Opalski i Bronisław Maj oraz dyrektor Teatru im. Juliusza Słowackiego Krzysztof Orzechowski.
jms / red.

Strona główna >>