Modlitwa - Opiekunko Małych Ojczyzn...
 

 

 


 

MODLITWA
DO MATKI BOŻEJ BRONOWICKIEJ
OPIEKUNKI MAŁYCH OJCZYZN

         Maryjo Niepokalana i Królowo świata, z uszanowaniem 
i pokorą klękam u Twoich stóp i pozdrawiam Cię jako 
Matkę naszego Zbawiciela.

         Wpatrzony w Twój wizerunek, Bronowicka Pani, 
proszę Cię za całą parafię, wszystkie rodziny i umiłowaną 
ziemię naszą, na której tyle znaków dobra i świętości 
nam pozostawiły: ludzka wiara i oddanie się 
Bogu Najwyższemu.

         Tobie powierzam całe moje życie oraz nasze miasta 
i wioski, abyś ich broniła przed grzechem 
i zakusami szatana.

         Opiekunko Małych Ojczyzn spraw, aby nigdy nie ustała 
we mnie wiara w Boga oraz aby nie zabrakło w moim sercu 
miłości miłosiernej, zdolnej kochać każdego człowieka 
i cały nasz kraj.

         Wyjednaj łaskawie to, o co Cię proszę, jeśli będzie 
to miłe Tobie i będzie na większą cześć i chwałę Twoją 
oraz uwielbionego Syna Twego, a Pana naszego 
Jezusa Chrystusa. Amen.

*
Za pozwoleniem Władz Zakonnych
Do prywatnego odmawiania
    *

Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu
ul. Ojcowska 1; 31-344 Kraków
e-mail: parafia.bronowice@gmail.com
www.franciszkanie-bronowice.pl

   
autor Eligiusz Dymowski

 

Powyższy tekst jest własnością autora, na stronie tej został zamieszczony za jego zgodą 

Spis ] Następna strona ]

Zapraszam na podobne strony... Ewa Białek