Bezradność... 
Jak długo jeszcze
potrwa burza

łódź coraz słabsza
od naporu fal

i patrzę w niebo
tak bezradnie

ani nie święty
ani drań.
<<< piosenka - Marcin D. Kowalczyk - kliknij, usłyszysz...
Luvdalot Graphics & Design
Bezradność - autor  Eligiusz Dymowski