bullet    

do części pierwszej...
Abba Ojcze...
Alleluja...
Alleluja, Bogu cześć...
A może tylko nam się zdaje...
Anielska pieśń...
Anioł Pański...
Ballada ewangeliczna...
Ballada o Mateuszu celniku...
Ballada o szczęściu...
Baranku Boży...
Barka...
Będę biec by ujrzeć Pana...
Błogosław duszo moja Pana...
Bo Miłość imię Twe...
Bo od świtu...
Bo to On...
Boży cyganie...
Bóg dał czas na nadzieję...
Bóg mym szczęściem...
Bóg to mój Pan...
Braciszkowie skrzydlaci...
Była cicha i piękna...
Być bliżej Ciebie...
Być Twoim dzieckiem...
Cały świat jest pełny...
Chcę być na zawsze z Tobą...
Chodź ze mną...
Chodź z nami chodź...
Chwyć Boga za dłoń...
Chrystus Pan, Boży Syn...
Chrystus śmierć zwyciężył...
Chrześcijanin to ja...
Cichy wieczorny mój śpiew...
Ciebie całą duszą pragnę...
Co dzień wieczorem...
Co jest naważniejsze...
Czarna Madonna...
Czekam na Ciebie...
Daj Jezu dłoń...
Długo błądziłem...
Dobra Matko...
Dobranoc Maryjo...
Domie Złoty...
Dym jałowca...
Dzieckiem Bożym...
Dzięki o Boże Ojcze...
Dziękuję Tobie Panie...
Dzisiaj szukam...
Dzwony...
Gdy idziemy poprzez świat...
Gdy kiedyś Pan...
Gdy klęczę przed Tobą...
Gdy serce Twoje...
Gdy uczniów swych...
Gdy na Anioł Pański...
Gdzie Ty jesteś...
Głoś imię Pana...
Godzien jesteś...
Godzien o godzien...
Golgoto...
Hej Pawle...
Idę Panie...
Idzie Jezus...
Idzie mój Pan...
Idziemy razem...
Iskra...
Jak cień drzew...
Jam jest Chleb życia...
Jak Dawid...
Jak odnaleźć mam Chrystusa...
Jak paciorki różańca...
Jeden jest tylko Pan...
Jest na świecie miłość...
Jest na świecie...
Jest takie miejsce jasne...
Jeszcze dźwięczy, jeszcze płynie...
Jezu ja Ci dziękuję...
Jezu podaj dłoń...
Jezu ufam Tobie...
Jezu Ty przyjdź...
Jezus Chrystus  moim zbawieniem...
Jezus Cię przyjmie...
Jezus jest pośród nas...
Jezus mym Przyjacielem...
Jezus najwyższe imię...
Jezus swoją Matkę pozostawił...
Kamienny dom...
Kapliczka w ciszy leśnej...
Każdy może dziś...
Każdy Twój wyrok...
Kąkol i zboże...
Kiedy idziesz pustą drogą...
Kiedy ranne wstają zorze...
Kobierzec Maryjny...
Kto stworzył świat...
Ktoś Cię dzisiaj woła...
Laudato Sii...
Liczę na Ciebie Ojcze...
List polecony...
Madonna...
Magdalena...
Mała kapliczka...
Maryjo, Maryjo, Maryjo...
Matko Boża z Betlejemu...
Matko, Tyś naród polski...
Moje marzenia...
Mój Bóg...
Mój Mistrzu...
do części drugiej...

Welcome to Conquering Love divider

bullet Ballada ewangeliczna

 

 

 

 

 

 

bullet

Szukać szczęścia, 
szukać celu życia chciałem, 
Gdy na drodze 
mej stanąłeś, Panie mój. 
Co się wtedy 
ze mną stało, nie wiedziałem, 
Jedno wiem, żeś 
Ty mnie zbawił, jam jest Twój. 

Chwała cześć, chwała cześć, 
Alleluja, śpiewa serce me. 
Chwała cześć, chwała cześć, 
Jezu dzięki Ci żeś zbawił mnie. 

Chwała cześć, chwała cześć, 
Alleluja, śpiewa serce me. 
Chwała cześć, chwała cześć, 
Jezu dzięki Ci żeś zbawił mnie. 

Tyś okazał 
dla mnie miłość swoją, Panie, 
Której głębi 
ja nie mogę pojąć sam. 
Gdyś przed Radą 
dla mnie znosił urąganie, 
Gdy oplwano, 
potem bito Ciebie tam. 

Chwała cześć, chwała cześć, 
Alleluja, śpiewa serce me. 
Chwała cześć, chwała cześć, 
Jezu dzięki Ci żeś zbawił mnie. 

Chwała cześć, chwała cześć, 
Alleluja, śpiewa serce me. 
Chwała cześć, chwała cześć, 
Jezu dzięki Ci żeś zbawił mnie. 

Dziś Golgota dla mnie 
źródłem mego życia, 
Tam Twa Krew obmyła 
z grzechu serce me, 
Dzięki, Panie 
Ci, za krzyż i za przeżycia 
I za słowa Twoje 
"Wykonało się". 

Chwała cześć, chwała cześć, 
Alleluja, śpiewa serce me. 
Chwała cześć, chwała cześć, 
Jezu dzięki Ci żeś zbawił mnie. 

Chwała cześć, chwała cześć, 
Alleluja, śpiewa serce me. 
Chwała cześć, chwała cześć, 
Jezu dzięki Ci żeś zbawił mnie. 

Służyć Tobie pragnę 
dzisiaj całym sercem, 
Pragnę, Panie, zostać 
jednym z Twoich sług. 

Naucz, Panie, 
Twego słowa, naucz więcej, 
Abym zawsze 
Twoją wolę spełniać mógł. 

Chwała cześć, chwała cześć, 
Alleluja, śpiewa serce me. 
Chwała cześć, chwała cześć, 
Jezu dzięki Ci żeś zbawił mnie. 

Chwała cześć, chwała cześć, 
Alleluja, śpiewa serce me. 
Chwała cześć, chwała cześć, 
Jezu dzięki Ci żeś zbawił mnie. 

Chwała Tobie, 
żeś obiecał, Panie, wrócić, 
Aby zabrać 
mnie z Kościołem Świętym Twym. 
Wtedy z aniołami 
będę mógł zanucić, 
Chwała cześć, o 
Alleluja, chwała cześć. 

Chwała cześć, chwała cześć, 
Z aniołami będę śpiewać wraz. 
Chwała cześć, chwała cześć, 
Jezu dzięki Ci żeś zbawił mnie. 

Chwała cześć, chwała cześć, 
Z aniołami będę śpiewać wraz. 
Chwała cześć, chwała cześć, 
Jezu dzięki Ci żeś zbawił mnie. 

bullet

 

 

 

 

 

 

bullet

divider

      


bullet

 
Teksty i muzyka są własnością ich twórców.
Na stronie tej zamieszczone zostały jedynie w celach edukacyjnych.
Nie zajmuję się ich dystrybucją. Nie odpowiadam na e-maile w tej sprawie.
 

bullet