Świdwin

opowieść o mieście rodzinnym...

A nad Regą, Regą, Regą
Miasto leży, leży leży,
Nazywa się Świdwin...

Wspomnienia...

 

 

Związek Sybiraków o/Koszalin...

 

Zarząd:

 • Czesława Łuszczuk - prezes
 • Seweryn Goszczyński - wiceprezes
 • Homza Eugienia - sekretarz
 • Barbara Osińska - skarbnik 
 • Maria Krukowska - członek
 • Komisja rewizyjna:
  • Halina Świętaszek - przewodnicząca
  • Maria Stojanowska - sekretarz
  • Henryk Rusek - członek

Do stałych inicjatyw realizowanych w ciągu roku należą:
- spotkania opłatkowe członków w styczniu,
- spotkania rozszerzone zarządu 10 lutego,
- udział w uroczystościach wyzwolenia miasta - 3 marca - Dni Świdwina,
- udział w uroczystościach majowych: 3 i 8 maja,
- uroczyste spotkanie w Starostwie aktywu organizacji kombatanckich - w grudniu,
- udział delegacji w Pielgrzymkach Sybiraków na Jasną Górę i do Lichenia,
- współpraca z organizacjami kombatanckimi w Powiatowej Radzie Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Dobrze układa się współpraca z lokalnymi władzami samorządowymi. Popierają one inicjatywy Koła i służą pomocą w bieżącej działalności. Od września 1990r. udostępniają  nieodpłatnie pomieszczenia w Urzędzie Miasta w Świdwinie. Znajduje się w nim biuro Koła, w którym pełnione są dyżury w piątki w godz. od 9.00 do 12.00.

 

 

Śladami świdwińskich Sybiraków 
zebranie sprawozdawczo - wyborcze
19 kwietnia 2013r.

  

 

witryna stworzona w celach dydaktycznych, grafika i teksty są własnością ich twórców 
w tym Stowarzyszenia Społeczno- Kulturalnego "Carpe diem"