Poprzedni wiersz
Spis wierszy
Następny wiersz


  
Ewa Białek
                               

 

 

 

 

Nasza czarna jaskółeczka
             


Nasza czarna jaskółeczka
Przyleciała do gniazdeczka
Przez daleki kraj.

Bo w tym gniazdku się rodziła,
Bo tu jest jej strzecha miła,
Bo tu jest jej raj.


                    
A ty czarna jaskółeczko,
Nosisz piórka na gniazdeczko,
¦cielże dziatkom je!


             
¦cielże sobie ¶ciel, niebogo,
Chłopcy pójd± swoj± drog±,
Nie rusz± go, nie!
                        

Maria Konopnicka

 

graphics by mizKitty