Test1x1.jpg

Następny ]

Test2x1.jpg
Test3x1.jpg

Strona główna...
Sposób ogl±dania...
Zdjęcia stereo...
Zdjęcia trójwymiarowe...
Ruchome obrazy...
Proste stereogramy...
Dla zaawansowanych...

I jakże tu kochać ziemię, na której s± paj±ki,
i Stwórcę, w którego głowie sen o paj±ku się bł±ka?
A nuż gdzie w niebie lub piekle spotkam Ideę Paj±ka,
ogromn±, z kłami na brzuchu, zgięt± w pał±ki - kabł±ki?...
                                                             Maria Pawlikowska Jasnorzewska

 

 

Ewa Białek