Test1x1.jpg

Poprzedni ] Następny ]

Test2x1.jpg
Test3x1.jpg

Strona główna...
Sposób oglądania...
Zdjęcia stereo...
Zdjęcia trójwymiarowe...
Ruchome obrazy...
Proste stereogramy...
Dla zaawansowanych...

A potem, gdy się powiek brzeg
Łączył w puszysty jeden ścieg,
Kryjąc błękitne kule na dnie -
Rzęs twoich długich kładł się cień...
                                                George Byron

 

 

Ewa Białek