Test1x1.jpg

Poprzedni ] Następny ]

Test2x1.jpg
Test3x1.jpg

Strona główna...
Sposób oglądania...
Zdjęcia stereo...
Zdjęcia trójwymiarowe...
Ruchome obrazy...
Proste stereogramy...
Dla zaawansowanych...

Oddychasz...
Rozdymasz wnętrze duszy, by niczym balon unieść się w bezchmurzu.
Przepełniasz neonową myślą puchowe komórki wyobraźni.
Potęgujesz doznania, ich rytmem odwracasz klepsydry dotyków...
                                                                                              Zbigniew Matyjaszczyk

 

 

Ewa Białek