~ Nie dokazuj ~

Było kiedy¶ w pewnym mie¶cie 
wielkie poruszenie 
Wystawiano niesłychanie 
piękne przedstawienie 
Wszyscy dobrze się bawili, 
chociaż był wyj±tek 

Młoda pani w pierwszym rzędzie 
wszystko miała za nic, 
Nawet to, że ¶piewak ¶piewał 
tylko dla tej pani! 
I gdy rozum tracił dla niej, 
¶miała się, kl±skała... 

W drugim akcie ¶piewak ¶piewał 
znacznie już rozważniej, 
Młoda pani była jednak 
ci±gle niepoważna. 
Aż do chwili, kiedy nagle, 
nagle w¶ród pokazu 
padły słowa: 

Nie dokazuj, mila, nie dokazuj! 
Przecież nie jest z Ciebie znowu taki cud! 
Nie od razu, mila, nie od razu, 
nie od razu stopisz serca mego lod! 
Nie dokazuj, mila, nie dokazuj! 
Przecież nie jest z Ciebie znowu taki cud! 
Nie od razu, mila, nie od razu, 
nie od razu stopisz serca mego lod! 

Innym razem zaproszony 
byłem na wernisaż, 
Na wystawę poĽn± noc± 
w głębokich piwnicach, 
Czy to były płótna mistrza 
Jana, czy Kantego...? 
Nie pamiętam... 

Były tam obrazy wielkie, 
płótna kolorowe, 
Z nieskromnymi kobietami 
szkice nastrojowe, 
Cale szczę¶cie, ze natura 
martwa jednak były. 

Nie dokazuj, mila, nie dokazuj! 
Przecież nie jest z Ciebie znowu taki cud! 
Nie od razu, mila, nie od razu, 
nie od razu stopisz serca mego lód! 
Nie dokazuj, mila, nie dokazuj! 
Przecież nie jest z Ciebie znowu taki cud! 
Nie od razu, mila, nie od razu, 
nie od razu stopisz serca mego lód! 

Była także inna chwila, 
której nie zapomnę, 
Był raz wieczór rozmarzony 
i nadzieje płonne, 
Przez dziewczynę z końca sali 
podobna do róży... 
Której taniec w sercu moim 
¶więty spokój zburzył. 

Wtedy zdarzył się niezwykły, 
przedziwny wypadek, 
Sam już nie wiem jak to było, 
Trudno opowiadać... 
Jedno tylko dzi¶ pamiętam 
Jak jej za¶piewałem: 

„Usta milcz±, dusza ¶piewa, 
usta milcz±, ¶wiat rozbrzmiewa,” 

lecz dziewczyna nie słyszała, 
tańcem już zajęta, 
w tańcu komu¶ za¶piewała 
to, co tak pamięta: 

„Nie dokazuj, miły, nie dokazuj, 
przecież nie jest z ciebie znowu taki cud! 
Nie od razu, miły, nie od razu, 
nie od razu stopisz serca mego lód!” 
Nie dokazuj, mila, nie dokazuj! 
Przecież nie jest z Ciebie znowu taki cud! 
Nie od razu, mila, nie od razu, 
nie od razu stopisz serca mego lód! 

Ta ra raj daj daj, ta ra raj daj daj... 

Marek Grechuta


 

Poprzednia piosenka ] Spis ] Następna piosenka ]

Zapraszam na podobne strony... Ewa Białek

 

Strona ta stworzona została do celów dydaktycznych. Zamieszczone na niej teksty, muzyka i grafika 
s± własno¶ci± ich twórców. Nie zajmuję się ich dystrybucj±.