~ Psalm apostolski ~

  Bo któż jest Bogiem? Tylko wiekuisty.
I któż jest opoką? Tylko nasz Bóg,
który opasał mnie potęgą i drogę moją wyprostował.
Psalm 18,(32,33).

W Boga, co Ojcem wszechmogącym,
w Boga, co świata stworzycielem,
wierzę, wierzę.
W Jezusa, Syna jedynego,
co począł z Ducha się Świętego,
wierzę, wierzę.

Że zrodził się z Maryi Panny
i pod Piłatem umęczony,
że zmarł na krzyżu powieszony,
przez swoich bliźnich umęczony,
wierzę, wierzę, wierzę!

Z nocy bezsennych składam pacierze
o dar największy: dar wielkiej wiary
w to, co się nie da zważyć i zmierzyć;
z miłości Boga, nie z bożej kary...
Błagam o wielki dar, błagam o wielki dar,
błagam o wielki dar wielkiej wiary.
Błagam o wielki dar, błagam o wielki dar,
błagam o wielki dar wielkiej wiary.

Że umarł i do piekieł zstąpił,
i że zmartwychwstał dnia trzeciego,
wierzę, wierzę.
Że na niebiosa potem wstąpił
i zasiadł obok Ojca swego,
wierzę, wierzę.

Że po prawicy siedzi Ojca,
z Ojcem i Duchem światem rządzi,
powtórnie w chwale zejdzie z nieba
żywych i zmarłych dni osądzić,
wierzę, wierzę, wierzę!

Z nocy i świtów składam pacierze
o dar największy: dar wielkiej wiary
w to, co się nie da zważyć i zmierzyć;
z pragnienia Boga, nie z bożej kary...
Błagam o wielki dar, błagam o wielki dar,
błagam o wielki dar wielkiej wiary.
Błagam o wielki dar, błagam o wielki dar,
błagam o wielki dar wielkiej wiary.

W ożywczą moc Świętego Ducha,
i święty kościół przenajświętszy
wierzę, wierzę.
W to, że raz jeszcze Bóg wysłucha
grzesznika, choćby był największy,
wierzę, wierzę.

Że będzie ciała zmartwychwstanie
po Bożym sądzie ostatecznym,
że będzie grzechów odpuszczanie
i że nadejdzie żywot wieczny,
wierzę, wierzę, wierzę!

Z nocy za oknem składam pacierze
o dar największy: dar wielkiej wiary
w to, co się nie da zważyć i zmierzyć;
z potrzeby Boga, nie z bożej kary...

Błagam o wielki dar, błagam o wielki dar,
błagam o wielki dar wielkiej wiary.
Błagam o wielki dar, błagam o wielki dar,
błagam o wielki dar wielkiej wiary.
Błagam o wielki dar, błagam o wielki dar,
błagam o wielki dar wielkiej wiary.
Błagam o wielki dar, błagam o wielki dar,
błagam o wielki dar wielkiej wiary.

Piotr Rubik & Przemysław Branny

 

 
 

Poprzednia piosenka ] Spis ] Następna piosenka ]

Zapraszam na podobne strony... Ewa Białek

 

Strona ta stworzona została do celów dydaktycznych. Zamieszczone na niej teksty, muzyka i grafika 
są własnością ich twórców. Nie zajmuję się ich dystrybucją.