Psalm apostolski  
Psalm Mojżeszowy  
Psalm kochania 
Psalm dla Ciebie 
Niech mówią, że to nie jest miłość 
Miłość to wierność wyborowi 
Strumień 
Zdumienie 

Niedorosła miłość 
Ten, którego kocham  
Co ma przeminąć 
Biały śniegi i Ty
 
Most dwojga serc 

 
Karaoke