Strona główna
Kolęda naszego wieku
Kolędo przybłędo
Maleńka miłość
Maleńki Jezu
Miasteczko małe Betlejem
Misterium Chrystusa
Moje Betlejem
My też pastuszkowie
Nad ciemną doliną
Nad światem cicha noc
Narodzenia czas
Narodził się
Narodził się w stajni
Nawiedzenie
Niepojęte dary
Nocnej chwili
O gwiazdo Betlejemska
O gwiazdo prowadź nas
Oto stajenka
Pada śnieg jak w białym śnie
Pastorałko nieś się biała
Patrzcie bracia
Północ już była
Pospieszcie o wierni
Pośród nocy
Powitajmy Mesjasza
Powitajmy Noworoczną noc
Przeczucie
Przybiegnę
Przylecieli Aniołkowie
Przystąpmy do szopy
Przyszedł wreszcie gwiazdki czas
Psalm o gwieździe
Rodzisz się znowu
Rozkwitnęła się lilija
Sen Dzieciątka
Stała nam się dziś nowina
Śliczna Panienka
Śnieżek pada
Świat cieszy się
Święty niepojęty
Taniec wokół choinki
U żłóbka
W górę serca
W ubogiej stajeneczce
Wilijna pastorałka
Witaj gwiazdko złota
Wiwat dzisiaj
Zanim przełamiesz opłatek
Zapłonęła gwiazda
Zbudowaliśmy Jezu stajenkę
Zimowy raj

  


Kolędy

Kolędy
pastorałki

Życzenia na
Boże
Narodzenie

Bar

 

Zanim przełamiesz opłatek

Zanim przełamiesz opłatek 
pokłoń się wszystkim chlebom, 
patrz, tajemnicę miłości 
znowu wyznaje ci świat. 

Noc już usta otwiera 
gwiazdami szepcząc nowinę: 
że przyjdzie aby ocalić 
każdą z twych łez. 

Tam ta ba da ba ta ba dam 
Tam ta ba da ba dam 
Tam ta ba da ba ta ba dam 
Tam ta ba da ba da ba tam tam 
mmmmm 
mmmm 
mmmmm 
mmmm 

Zanim przełamiesz opłatek 
podzielisz wielką nowinę: 
że przyjdzie aby uwierzyć 
nam jeszcze raz. 

Zanim przełamiesz opłatek 
sercem pokłoń się niebu 
zanim swą wielką miłość 
wyzna ci Bóg. 

Tam ta ba da ba ta ba dam 
Tam ta ba da ba dam 
Tam ta ba da ba ta ba dam 
Tam ta ba da ba da ba tam tam 
mmmmm 
mmmm 
mmmmm 
mmmm 

 


Bar

.
*