Strona główna
Kolęda naszego wieku
Kolędo przybłędo
Maleńka miłość
Maleńki Jezu
Miasteczko małe Betlejem
Misterium Chrystusa
Moje Betlejem
My też pastuszkowie
Nad ciemną doliną
Nad światem cicha noc
Narodzenia czas
Narodził się
Narodził się w stajni
Nawiedzenie
Niepojęte dary
Nocnej chwili
O gwiazdo Betlejemska
O gwiazdo prowadź nas
Oto stajenka
Pada śnieg jak w białym śnie
Pastorałko nieś się biała
Patrzcie bracia
Północ już była
Pospieszcie o wierni
Pośród nocy
Powitajmy Mesjasza
Powitajmy Noworoczną noc
Przeczucie
Przybiegnę
Przylecieli Aniołkowie
Przystąpmy do szopy
Przyszedł wreszcie gwiazdki czas
Psalm o gwieździe
Rodzisz się znowu
Rozkwitnęła się lilija
Sen Dzieciątka
Stała nam się dziś nowina
Śliczna Panienka
Śnieżek pada
Świat cieszy się
Święty niepojęty
Taniec wokół choinki
U żłóbka
W górę serca
W ubogiej stajeneczce
Wilijna pastorałka
Witaj gwiazdko złota
Wiwat dzisiaj
Zanim przełamiesz opłatek
Zapłonęła gwiazda
Zbudowaliśmy Jezu stajenkę
Zimowy raj

  


Kolędy

Kolędy
pastorałki

Życzenia na
Boże
Narodzenie

Bar

 

Pospieszcie o wierni

Pospieszcie o wierni, 
pospieszcie z weselem, 
pospieszcie, pospieszcie 
do Betlejem. 

Tam jest Dzieciątko 
dla nas narodzone. 
Oddajmy pokłon Jemu, 
Oddajmy pokłon Jemu, 
Oddajmy pokłon Jemu, 
Królowi. 

Śpiewajcie Królowi 
chóry archanielskie, 
śpiewajcie z zastępem, 
spragnionych rzesz. 

Chwała na niebie, 
Bogu na ziemi 
Oddajmy pokłon Jemu, 
Oddajmy pokłon Jemu, 
Oddajmy pokłon Jemu, 
Królowi. 

O Panie coś dzisiaj 
dla nas się narodził, 
niech będzie Ci chwała 
i moc i cześć. 

Słowo wcielone 
Ojca odwieczności 
Dajemy pokłon Jemu, 
Dajemy pokłon Jemu, 
Dajemy pokłon Jemu, 
Królowi. 

 


Bar

.
*