Strona główna
Kolęda naszego wieku
Kolędo przybłędo
Maleńka miło¶ć
Maleńki Jezu
Miasteczko małe Betlejem
Misterium Chrystusa
Moje Betlejem
My też pastuszkowie
Nad ciemn± dolin±
Nad ¶wiatem cicha noc
Narodzenia czas
Narodził się
Narodził się w stajni
Nawiedzenie
Niepojęte dary
Nocnej chwili
O gwiazdo Betlejemska
O gwiazdo prowadĽ nas
Oto stajenka
Pada ¶nieg jak w białym ¶nie
Pastorałko nie¶ się biała
Patrzcie bracia
Północ już była
Pospieszcie o wierni
Po¶ród nocy
Powitajmy Mesjasza
Powitajmy Noworoczn± noc
Przeczucie
Przybiegnę
Przylecieli Aniołkowie
Przyst±pmy do szopy
Przyszedł wreszcie gwiazdki czas
Psalm o gwieĽdzie
Rodzisz się znowu
Rozkwitnęła się lilija
Sen Dzieci±tka
Stała nam się dzi¶ nowina
¦liczna Panienka
¦nieżek pada
¦wiat cieszy się
¦więty niepojęty
Taniec wokół choinki
U żłóbka
W górę serca
W ubogiej stajeneczce
Wilijna pastorałka
Witaj gwiazdko złota
Wiwat dzisiaj
Zanim przełamiesz opłatek
Zapłonęła gwiazda
Zbudowali¶my Jezu stajenkę
Zimowy raj

  


Kolędy

Kolędy
pastorałki

Życzenia na
Boże
Narodzenie

Bar

 

Narodzenia czas

Na ziemi ¶pi mrok 
i wieje wiatr, 
za progiem już noc 
w Narodzenia czas. 

Dzi¶ stajni± jest dom 
i z siankiem k±t, 
tuli się Dziecię 
do Matczynych r±k... 

¦pij Synku, noc jasna 
dzi¶ gwiazdy nie gasn±, 
przy Tobie jest Matka 
i kocha Cię... 

¦pij Synku mój 
i oczka zmruż, 
dzi¶ Twoja jest nocka, 
więc za¶nij już... 

¦pij Synku mój 
i oczka zmruż, 
dzi¶ Twoja jest nocka, 
więc za¶nij już... 

¦wiat stroi swój dom 
w gwiazdkowe dni, 
i ¶piewa nam dzwon 
kolędowe sny. 

Dzi¶ budzi nas ¶wiat 
przy blasku gwiazd, 
srebrzy się niebo 
w narodzenia czas. 

¦pij Synku Mój mały 
do Ciebie ¶wiat cały, 
dzi¶ biegnie i dary 
Ci przynie¶ć chce... 

¦pij Synku mój 
i oczka zmruż, 
dzi¶ Twoja jest nocka, 
więc za¶nij już... 

¦pij Synku mój 
i oczka zmruż, 
dzi¶ Twoja jest nocka, 
więc za¶nij już... 

 


Bar

.
*