Strona główna
Kolęda naszego wieku
Kolędo przybłędo
Maleńka miło¶ć
Maleńki Jezu
Miasteczko małe Betlejem
Misterium Chrystusa
Moje Betlejem
My też pastuszkowie
Nad ciemn± dolin±
Nad ¶wiatem cicha noc
Narodzenia czas
Narodził się
Narodził się w stajni
Nawiedzenie
Niepojęte dary
Nocnej chwili
O gwiazdo Betlejemska
O gwiazdo prowadĽ nas
Oto stajenka
Pada ¶nieg jak w białym ¶nie
Pastorałko nie¶ się biała
Patrzcie bracia
Północ już była
Pospieszcie o wierni
Po¶ród nocy
Powitajmy Mesjasza
Powitajmy Noworoczn± noc
Przeczucie
Przybiegnę
Przylecieli Aniołkowie
Przyst±pmy do szopy
Przyszedł wreszcie gwiazdki czas
Psalm o gwieĽdzie
Rodzisz się znowu
Rozkwitnęła się lilija
Sen Dzieci±tka
Stała nam się dzi¶ nowina
¦liczna Panienka
¦nieżek pada
¦wiat cieszy się
¦więty niepojęty
Taniec wokół choinki
U żłóbka
W górę serca
W ubogiej stajeneczce
Wilijna pastorałka
Witaj gwiazdko złota
Wiwat dzisiaj
Zanim przełamiesz opłatek
Zapłonęła gwiazda
Zbudowali¶my Jezu stajenkę
Zimowy raj

  


Kolędy

Kolędy
pastorałki

Życzenia na
Boże
Narodzenie

Bar

 

Sen Dzieci±tka

¦pi Dziecię Jezus, ¶pi, 
¶pi i ¶ni... 
¦pi Dziecię Jezus, ¶pi, 
¶pi i ¶ni... 

O niebie ¶ni, 
o Ojcu swym, 
o tym, jak bratem stał się mym, 
że dzień ciemno¶ci minie już, 
prawda o¶wieci mroki dusz. 

¦pi Dziecię Jezus, ¶pi, 
¶pi i ¶ni... 
¦pi Dziecię Jezus, ¶pi, 
¶pi i ¶ni... 

O krzyżu ¶ni 
ten "polny Kwiat", 
że jego czarem porwie ¶wiat, 
i o tych, co miłuj± krzyż, 
prawda o¶wieci mroki dusz.
 
¦pi Dziecię Jezus, ¶pi, 
¶pi i ¶ni... 
¦pi Dziecię Jezus, ¶pi, 
¶pi i ¶ni... 

O tych, co cierpi±, Dziecię ¶ni, 
na czyich oczach łza bólu l¶ni, 
u¶miechem swym osuszy j±, 
wszystko miło¶ci± osłodzi sw±.
 
¦pi Dziecię Jezus, ¶pi, 
¶pi i ¶ni... 
¦pi Dziecię Jezus, ¶pi, 
¶pi i ¶ni... 

My otoczymy, żłóbek Twój, 
z którego płynie łaski zdrój, 
gdy się Dziecina zbudzi już, 
ujrzy się Królem naszych dusz. 

 


Bar

.
*