Strona główna
Kolęda naszego wieku
Kolędo przybłędo
Maleńka miłość
Maleńki Jezu
Miasteczko małe Betlejem
Misterium Chrystusa
Moje Betlejem
My też pastuszkowie
Nad ciemną doliną
Nad światem cicha noc
Narodzenia czas
Narodził się
Narodził się w stajni
Nawiedzenie
Niepojęte dary
Nocnej chwili
O gwiazdo Betlejemska
O gwiazdo prowadź nas
Oto stajenka
Pada śnieg jak w białym śnie
Pastorałko nieś się biała
Patrzcie bracia
Północ już była
Pospieszcie o wierni
Pośród nocy
Powitajmy Mesjasza
Powitajmy Noworoczną noc
Przeczucie
Przybiegnę
Przylecieli Aniołkowie
Przystąpmy do szopy
Przyszedł wreszcie gwiazdki czas
Psalm o gwieździe
Rodzisz się znowu
Rozkwitnęła się lilija
Sen Dzieciątka
Stała nam się dziś nowina
Śliczna Panienka
Śnieżek pada
Świat cieszy się
Święty niepojęty
Taniec wokół choinki
U żłóbka
W górę serca
W ubogiej stajeneczce
Wilijna pastorałka
Witaj gwiazdko złota
Wiwat dzisiaj
Zanim przełamiesz opłatek
Zapłonęła gwiazda
Zbudowaliśmy Jezu stajenkę
Zimowy raj

  


Kolędy

Kolędy
pastorałki

Życzenia na
Boże
Narodzenie

Bar

 

W górę serca

W górę serca i czoła 
pieśń zabrzmiała wesoła 
i po ziemi rozlega się całej. 

Oto Jezus maleńki 
pośród cichej stajenki 
zstąpił do nas 
z niebieskiej swej chwały. 

Oto Jezus maleńki 
pośród cichej stajenki 
zstąpił do nas 
z niebieskiej swej chwały. 

Radość bije w przestrzenie 
czuje każde stworzenie 
jaka dana mu 
z nieba pociecha. 

Bowiem Boskie to Dziecię 
do każdego na świecie 
z łona Matki 
się równie uśmiecha. 

Bowiem Boskie to Dziecię 
do każdego na świecie 
z łona Matki 
się równie uśmiecha. 

 


Bar

.
*