Strona główna
Kolęda naszego wieku
Kolędo przybłędo
Maleńka miłość
Maleńki Jezu
Miasteczko małe Betlejem
Misterium Chrystusa
Moje Betlejem
My też pastuszkowie
Nad ciemną doliną
Nad światem cicha noc
Narodzenia czas
Narodził się
Narodził się w stajni
Nawiedzenie
Niepojęte dary
Nocnej chwili
O gwiazdo Betlejemska
O gwiazdo prowadź nas
Oto stajenka
Pada śnieg jak w białym śnie
Pastorałko nieś się biała
Patrzcie bracia
Północ już była
Pospieszcie o wierni
Pośród nocy
Powitajmy Mesjasza
Powitajmy Noworoczną noc
Przeczucie
Przybiegnę
Przylecieli Aniołkowie
Przystąpmy do szopy
Przyszedł wreszcie gwiazdki czas
Psalm o gwieździe
Rodzisz się znowu
Rozkwitnęła się lilija
Sen Dzieciątka
Stała nam się dziś nowina
Śliczna Panienka
Śnieżek pada
Świat cieszy się
Święty niepojęty
Taniec wokół choinki
U żłóbka
W górę serca
W ubogiej stajeneczce
Wilijna pastorałka
Witaj gwiazdko złota
Wiwat dzisiaj
Zanim przełamiesz opłatek
Zapłonęła gwiazda
Zbudowaliśmy Jezu stajenkę
Zimowy raj

  


Kolędy

Kolędy
pastorałki

Życzenia na
Boże
Narodzenie

Bar

 

Witaj gwiazdko złota

Witaj gwiazdko złota 
na niebios przestworze 
Witaj nam radośnie 
Dzieciąteczko Boże! 

Wznieś łask pełne dłonie 
nad głowy naszemi 
My Ci zaśpiewamy 
po calutkiej Ziemi; 

My Ci zaśpiewamy 
wesołyymi tony, 
na kościółku Twoim 
uderzymy w dzwony. 

I tak dźwięczeć będzie 
pieśń radosna wszędzie; 
hej! kolęda kolęda, 
hej! kolęda, kolęda. 

Świeci gwiazdka w górze, 
cudnym blaskiem wieści: 
w ubożuchnej szopce 
Matka Syna pieści, 

Jezus dłonie wznosi 
nad prostacze głowy, 
błogosławi, cieszy 
radosnemi słowy. 

Pastuszkowie mili 
pójdźcie do stajenki, 
Jemu się pokłońcie 
poproście Panienki, 

Kto ma w sercu bóle, 
kto ma łzy na twarzy, 
tego On pocieszy, 
łaską go obdarzy. 

Oto lirnik stary 
śpiewną lirę stroi, 
niechże zagra na niej, 
pastuszkowie moi! 

Wszak Chrystus się rodzi, 
śpiewać nam się godzi: 
hej! kolęda kolęda, 
hej! kolęda, kolęda. 

 


Bar

.
*