Strona główna
Kolęda naszego wieku
Kolędo przybłędo
Maleńka miłość
Maleńki Jezu
Miasteczko małe Betlejem
Misterium Chrystusa
Moje Betlejem
My też pastuszkowie
Nad ciemną doliną
Nad światem cicha noc
Narodzenia czas
Narodził się
Narodził się w stajni
Nawiedzenie
Niepojęte dary
Nocnej chwili
O gwiazdo Betlejemska
O gwiazdo prowadź nas
Oto stajenka
Pada śnieg jak w białym śnie
Pastorałko nieś się biała
Patrzcie bracia
Północ już była
Pospieszcie o wierni
Pośród nocy
Powitajmy Mesjasza
Powitajmy Noworoczną noc
Przeczucie
Przybiegnę
Przylecieli Aniołkowie
Przystąpmy do szopy
Przyszedł wreszcie gwiazdki czas
Psalm o gwieździe
Rodzisz się znowu
Rozkwitnęła się lilija
Sen Dzieciątka
Stała nam się dziś nowina
Śliczna Panienka
Śnieżek pada
Świat cieszy się
Święty niepojęty
Taniec wokół choinki
U żłóbka
W górę serca
W ubogiej stajeneczce
Wilijna pastorałka
Witaj gwiazdko złota
Wiwat dzisiaj
Zanim przełamiesz opłatek
Zapłonęła gwiazda
Zbudowaliśmy Jezu stajenkę
Zimowy raj

  


Kolędy

Kolędy
pastorałki

Życzenia na
Boże
Narodzenie

Bar

 

Niepojęte dary

Niepojęte dary dla nas daje 
dzisiaj z nieba 
Ojciec łaskawy 
Gdy się wieczne 
Słowo ciałem staje 
mocą swojej 
cudownej sprawy. 

Nędze świata 
precz odmiata, 
a płaczliwe 
jęczenia 
W dźwięków głosy 
pod niebiosy 
i w wesele zamienia. 

Skąd dziś wszyscy weseli 
wyśpiewują Anieli 
Niechaj chwała 
Bogu będzie w niebie 
a na ziemi 
pokój ludowi. 

Patriarchów 
świętych upragnione 
spełniły się oczekiwania 
Kiedy Słowo 
z Panny narodzone 
dopełniło 
wszystkich żądania. 

Gwiazda nowa Jakubowa 
wypuściła promienie 
Ciemne błędy gasząc wszędy 
światła czyni zjawienie 
Skąd dziś każdy z Anioły 
wyśpiewuje wesoły.

Niechaj chwała 
Bogu będzie w niebie 
a na ziemi 
pokój ludowi.
Już prorockich 
przepowiedzeń skutki 
odmieniły świat cały mile.
 
Oddalając 
uprzykrzone smutki, 
przywróciły 
wesołe chwile 
Wszędy echo 
brzmi z pociechą, 
że z daru Zbawiciela 
upewnienie o zbawienie 
dopełniło wesela.
 
Więc z niebieskimi szyki 
wydajmy dziś okrzyki: 
Niechaj chwała 
Bogu będzie w niebie 
a na ziemi 
pokój ludowi. 

Niebo dzisiaj 
z ziemią połączone, 
wyśpiewuje 
wdzięczności pienie, 
dzięki Bogu 
czyni nieskończone 
za zjawione 
ludziom Zbawienie. 

Radość nasza z Mesyasza 
i wszystkiemu stworzeniu, 
że Pan chwały 
śmierci strzały 
skruszył w swym narodzeniu.

Brzmijże, świecie, wesoło, 
wydaj rozgłos wokoło: 
Niechaj chwała 
Bogu będzie w niebie 
a na ziemi 
pokój ludowi. 

 


Bar

.
*