Strona główna
Kolęda naszego wieku
Kolędo przybłędo
Maleńka miłość
Maleńki Jezu
Miasteczko małe Betlejem
Misterium Chrystusa
Moje Betlejem
My też pastuszkowie
Nad ciemną doliną
Nad światem cicha noc
Narodzenia czas
Narodził się
Narodził się w stajni
Nawiedzenie
Niepojęte dary
Nocnej chwili
O gwiazdo Betlejemska
O gwiazdo prowadź nas
Oto stajenka
Pada śnieg jak w białym śnie
Pastorałko nieś się biała
Patrzcie bracia
Północ już była
Pospieszcie o wierni
Pośród nocy
Powitajmy Mesjasza
Powitajmy Noworoczną noc
Przeczucie
Przybiegnę
Przylecieli Aniołkowie
Przystąpmy do szopy
Przyszedł wreszcie gwiazdki czas
Psalm o gwieździe
Rodzisz się znowu
Rozkwitnęła się lilija
Sen Dzieciątka
Stała nam się dziś nowina
Śliczna Panienka
Śnieżek pada
Świat cieszy się
Święty niepojęty
Taniec wokół choinki
U żłóbka
W górę serca
W ubogiej stajeneczce
Wilijna pastorałka
Witaj gwiazdko złota
Wiwat dzisiaj
Zanim przełamiesz opłatek
Zapłonęła gwiazda
Zbudowaliśmy Jezu stajenkę
Zimowy raj

  


Kolędy

Kolędy
pastorałki

Życzenia na
Boże
Narodzenie

Bar

 

Północ już była

Północ już była, 
gdy się zjawiła 
nad bliską doliną 
jasna łuna.
 
Którą zoczywszy 
i zobaczywszy, 
krzyknął mocno Wojtek 
na Szymona: 

Szymonie kochany, 
znak to niewidziany, 
że całe niebo czerwone. 

Na braci zawołaj, 
niechaj wstawają 
Kuba i Mikołaj 
niech wypędzają 
barany i capy, 
owce, kozły, skopy 
zamknione. 

Na braci zawołaj, 
niechaj wstawają, 
Kuba i Mikołaj 
niech wypędzają 
barany i capy, 
owce, kozły, skopy 
zamknione. 

Na te wołania 
z smacznego spania 
porwał się Stach z Grześkiem 
i spadł z broga; 

Maciek truchleje, 
od strachu mdleje, 
woła uciekajcie, 
ach, dla Boga! 

Grześko żebro złamał, 
Stach na nogę chromał, 
bo ją w kolanie wywinął.
 
Oj, oj, oj, dla Boga! 
Pawełek woła: 
uciekajcie prędko, 
gore stodoła; 
pogorzały szopy 
i pszeniczne snopy. 
Jam zginął. 

Oj, oj, oj, dla Boga! 
Pawełek woła: 
uciekajcie prędko, 
gore stodoła; 
pogorzały szopy 
i pszeniczne snopy.
Jam zginął. 

Leżąc w stodole 
patrząc na pole, 
ujrzał Bartosz stary 
tam Anioły, 

które wdzięcznymi 
głosami swymi 
okrzyknęły ziemskie 
te padoły: 

na niebie niech chwała 
Bogu będzie trwała, 
a ludziom pokój na ziemi! 

Pasterze wstawajcie, 
witajcie Pana, 
pokłon Mu oddajcie, 
wziąwszy barana; 
skocznie Mu zagrajcie, 
głosy zaśpiewajcie 
zgodnymi! 

Pasterze wstawajcie, 
witajcie Pana, 
pokłon Mu oddajcie, 
wziąwszy barana; 
skocznie Mu zagrajcie, 
głosy zaśpiewajcie 
zgodnymi! 

 


Bar

.
*