Strona główna
Kolęda naszego wieku
Kolędo przybłędo
Maleńka miłość
Maleńki Jezu
Miasteczko małe Betlejem
Misterium Chrystusa
Moje Betlejem
My też pastuszkowie
Nad ciemną doliną
Nad światem cicha noc
Narodzenia czas
Narodził się
Narodził się w stajni
Nawiedzenie
Niepojęte dary
Nocnej chwili
O gwiazdo Betlejemska
O gwiazdo prowadź nas
Oto stajenka
Pada śnieg jak w białym śnie
Pastorałko nieś się biała
Patrzcie bracia
Północ już była
Pospieszcie o wierni
Pośród nocy
Powitajmy Mesjasza
Powitajmy Noworoczną noc
Przeczucie
Przybiegnę
Przylecieli Aniołkowie
Przystąpmy do szopy
Przyszedł wreszcie gwiazdki czas
Psalm o gwieździe
Rodzisz się znowu
Rozkwitnęła się lilija
Sen Dzieciątka
Stała nam się dziś nowina
Śliczna Panienka
Śnieżek pada
Świat cieszy się
Święty niepojęty
Taniec wokół choinki
U żłóbka
W górę serca
W ubogiej stajeneczce
Wilijna pastorałka
Witaj gwiazdko złota
Wiwat dzisiaj
Zanim przełamiesz opłatek
Zapłonęła gwiazda
Zbudowaliśmy Jezu stajenkę
Zimowy raj

  


Kolędy

Kolędy
pastorałki

Życzenia na
Boże
Narodzenie

Bar

 

Narodził się w stajni

Narodził się Jezus 
w stajni ubogi, 
uniżył majestat, 
chociaż Pan srogi. 

Będąc Synem Najwyższego 
nie miał miejsca godniejszego 
swojej osobie, swojej osobie. 

W stajni z bydlętami 
gospodą staje, 
ubogim pastuszkom 
w polu znać daje. 

Wszyscy się ze snu porwali, 
skoro światłość oglądali 
ponad Betlejem, 
ponad Betlejem. 

A gdy usłyszeli 
anielskie pienie, 
że się narodziło 
ludzkie Zbawienie.

Krzyknął jeden na drugiego: 
Pójdźmy oglądać nowego 
Gościa na ziemi, 
Gościa na ziemi. 

A gdy pastuszkowie 
pokłon oddali, 
wcielonemu Bogu 
powinszowali. 

Potem kładli swoje dary: 
Przyjmij od nas te ofiary, 
Jezu nasz drogi, 
Jezu nasz drogi.

 


Bar

.
*