Strona główna
Anieli w niebie
Aniołowie w Betlejemie
Biała gwiazdka
Białe Boże Narodzenie
Błysła na niebie gwiazda
Bosy pastuszek
Być tam gdzie Ty
Choinkowe święta
Choć tyle żalu w nas
Chrystus Zbawiciel
Cicha kolęda nocy
Czas chwil serdecznych
Dla kogo jest to puste miejsce
Do Betlejemu
Dziecino święta
Dzień jeden w roku
Dzisiaj chór Aniołów
Dzisiaj Święta są
Dziś w stajence
Dzwoneczki dzwonią
Gdy na niebie
Gdy nadchodzi
Gwiazda nad stajenką
Hymn miłości
Hej kolędo leć
Jakaś światłość
Jakaż to gwiazda
Jest w Twoim sercu
Jest zimowy wieczór
Jezu, Dzieciątko Ty me
Jezusa narodzonego
Judzką krainę
Już noc okrywa świat
Jasna kolęda
Kiedy mama
Ko ko ko kolęda
Kolędowy  czas
Leży, leży
Matczyne ręce
Matko Boża z Betlejemu
Mroźna cisza
Na sianeczku
Pasterzu
Smutna kolęda
Wiersz zimowy
W grudniowe noce
Za oknem ktoś
Zimowa opowieść
Złocista gwiazdka
Zobacz Anno
Znów Cię spotkam na pasterce
Żeby tak w noc Wigilijną

  


Kolędy

Kolędy
pastorałki

Życzenia na
Boże
Narodzenie

Bar

 

Anieli w niebie

Anieli w niebie śpiewają, 
Bogu cześć chwałę oddają; 
wesele opowiadają, 
wszemu światu znać dawają. 
Kolęda. 
wesele opowiadają, 
wszemu światu znać dawają. 
Kolęda. 

Narodził się nam Zbawiciel, 
wszego świata Odkupiciel. 
Izajasz prorokował to, 
że się z Panny narodzić miał. 
Kolęda. 
Izajasz prorokował to, 
że się z Panny narodzić miał. 
Kolęda. 

Otóż się nam już narodził, 
by świat z grzechów wyswobodził. 
Anioł pasterzom objawił, 
że się na świat Jezus zjawił. 
Kolęda. 
Anioł pasterzom objawił, 
że się na świat Jezus zjawił. 
Kolęda. 

W Betlejem, żydowskim mieście, 
tam się do Niego pośpieszcie; 
Leży w żłobie łzy roniący 
Zbawiciel nasz wszechmogący. 
Kolęda. 
Leży w żłobie łzy roniący 
Zbawiciel nasz wszechmogący. 
Kolęda. 

Wdzięczna to nowina była, 
Panna Syna porodziła. 
Śpiewajmyż Mu nowe pienie 
za to Jego narodzenie. 
Kolęda. 
Śpiewajmyż Mu nowe pienie 
za to Jego narodzenie. 
Kolęda. 

Cześć, chwała na wysokości, 
pokój ludziom na niskości; 
Niech Bóg pochwalony będzie 
w niebie, na ziemi i wszędzie. 
Kolęda. 
Niech Bóg pochwalony będzie 
w niebie, na ziemi i wszędzie. 
Kolęda. 
Kolęda. 


Bar

.
*