Strona główna
Anieli w niebie
Aniołowie w Betlejemie
Biała gwiazdka
Białe Boże Narodzenie
Błysła na niebie gwiazda
Bosy pastuszek
Być tam gdzie Ty
Choinkowe święta
Choć tyle żalu w nas
Chrystus Zbawiciel
Cicha kolęda nocy
Czas chwil serdecznych
Dla kogo jest to puste miejsce
Do Betlejemu
Dziecino święta
Dzień jeden w roku
Dzisiaj chór Aniołów
Dzisiaj Święta są
Dziś w stajence
Dzwoneczki dzwonią
Gdy na niebie
Gdy nadchodzi
Gwiazda nad stajenką
Hymn miłości
Hej kolędo leć
Jakaś światłość
Jakaż to gwiazda
Jest w Twoim sercu
Jest zimowy wieczór
Jezu, Dzieciątko Ty me
Jezusa narodzonego
Judzką krainę
Już noc okrywa świat
Jasna kolęda
Kiedy mama
Ko ko ko kolęda
Kolędowy  czas
Leży, leży
Matczyne ręce
Matko Boża z Betlejemu
Mroźna cisza
Na sianeczku
Pasterzu
Smutna kolęda
Wiersz zimowy
W grudniowe noce
Za oknem ktoś
Zimowa opowieść
Złocista gwiazdka
Zobacz Anno
Znów Cię spotkam na pasterce
Żeby tak w noc Wigilijną

  


Kolędy

Kolędy
pastorałki

Życzenia na
Boże
Narodzenie

Bar

 

Pasterzu

Pasterzu, pasterzu, 
czy widzisz tam, o tam, o tam? 
To szopka, to żłóbek, 
niebo je ogłosiło nam. 

O, śpieszmy uczcić 
Dziecię czym prędzej, 
wszak to nasz Zbawca 
Bóg nasz i Pan. 

Sam chciał się w naszej 
urodzić nędzy 
i przyjąć biedny, 
biedny nasz stan. 

O, śpieszmy więc uczcić 
czem prędzej to Dziecię, 
to Bóg nasz i Pan. 

Słyszałeś dzisiaj, 
jak nam niebiosy 
głosiły dary 
wielkich swych łask? 

Cudneż to były 
aniołów głosy, 
cudnaż ich twarzy 
piękność i blask. 

"Pokój każdemu, 
kto dobrej woli" 
błogą nam z nieba 
przynieśli wieść. 

Bóg się ku naszej 
skłonił niedoli, 
Bóg między nami, 
nieśmy Mu cześć. 

O Boskie Dziecię 
przyjm naszą cześć. 

O, śpieszmy uczcić 
Dziecię czym prędzej, 
wszak to nasz Zbawca 
Bóg nasz i Pan. 

Sam chciał się w naszej 
urodzić nędzy 
i przyjąć biedny, 
biedny nasz stan. 

O, śpieszmy więc uczcić 
czem prędzej to Dziecię, 
to Bóg nasz i Pan. 

 


Bar

.
*