Strona główna
Anieli w niebie
Aniołowie w Betlejemie
Biała gwiazdka
Białe Boże Narodzenie
Błysła na niebie gwiazda
Bosy pastuszek
Być tam gdzie Ty
Choinkowe święta
Choć tyle żalu w nas
Chrystus Zbawiciel
Cicha kolęda nocy
Czas chwil serdecznych
Dla kogo jest to puste miejsce
Do Betlejemu
Dziecino święta
Dzień jeden w roku
Dzisiaj chór Aniołów
Dzisiaj Święta są
Dziś w stajence
Dzwoneczki dzwonią
Gdy na niebie
Gdy nadchodzi
Gwiazda nad stajenką
Hymn miłości
Hej kolędo leć
Jakaś światłość
Jakaż to gwiazda
Jest w Twoim sercu
Jest zimowy wieczór
Jezu, Dzieciątko Ty me
Jezusa narodzonego
Judzką krainę
Już noc okrywa świat
Jasna kolęda
Kiedy mama
Ko ko ko kolęda
Kolędowy  czas
Leży, leży
Matczyne ręce
Matko Boża z Betlejemu
Mroźna cisza
Na sianeczku
Pasterzu
Smutna kolęda
Wiersz zimowy
W grudniowe noce
Za oknem ktoś
Zimowa opowieść
Złocista gwiazdka
Zobacz Anno
Znów Cię spotkam na pasterce
Żeby tak w noc Wigilijną

  


Kolędy

Kolędy
pastorałki

Życzenia na
Boże
Narodzenie

Bar

 

Judzką krainę

Judzką krainę noc okryła 
i w snu marzeniach zanurzyła 
Jej niwy jej niwy jej niwy 
Pokój zajął szczęśliwy, szczęśliwy. 

Gość w Betlejem mieście mnogi 
i pasterze, lud ubogi 
Cnotliwy, cnotliwy. 

I w polu przy swej trzodzie, 
i w polu przy swej trzodzie 
Posnęli w swobodzie, 
posnęli w swobodzie. 

I w polu przy swej trzodzie, 
i w polu przy swej trzodzie 
Posnęli w swobodzie, 
posnęli w swobodzie. 

Wtem wskroś obłoki zajaśniały 
i w nadzwyczajne przyodziały 
Promienie Promienie Promienie 
Całe niebios sklepienie, sklepienie
 
A w powietrzu się unosi 
Anioł i radośnie głosi 
Zbawienie Zbawienie 

Że Bóg się w polu rodzi 
Że Bóg się w polu rodzi 
Na ziemię przychodzi 
Na ziemię przychodzi. 

Że Bóg się w polu rodzi 
Że Bóg się w polu rodzi 
Na ziemię przychodzi 
Na ziemię przychodzi 

Pasterze ze snu tymi głosy 
zbudzeni trwogą pod niebiosy 
Spojrzeli Spojrzeli Spojrzeli, 
Widząc cuda zadrżeli, zadrżeli.
 
Lecz im Anioł rzekł by byli 
bez wszej trwogi i śpieszyli 
weseli weseli 

By Zbawiciela swego, 
By Zbawiciela swego, 
Witać zesłanego, 
Witać zesłanego. 

By Zbawiciela swego, 
By Zbawiciela swego, 
Witać zesłanego, 
Witać zesłanego. 

Gdy Mu swe dary już oddali, 
stanęli wkoło i śpiewali 
O Panie O Panie 
O Panie 
tu leżący na sianie, 
na sianie. 

Tyś w dobroci niepojęty 
żeś obrał sobie z bydlęty 
mieszkanie mieszkanie 

Abyśmy przez to w niebie 
Abyśmy przez to w niebie 
mieszkali u Ciebie, 
mieszkali u Ciebie,
 
Abyśmy przez to w niebie 
Abyśmy przez to w niebie 
mieszkali u Ciebie, 
mieszkali u Ciebie. 

 


Bar

.
*