Strona główna
Anieli w niebie
Aniołowie w Betlejemie
Biała gwiazdka
Białe Boże Narodzenie
Błysła na niebie gwiazda
Bosy pastuszek
Być tam gdzie Ty
Choinkowe ¶więta
Choć tyle żalu w nas
Chrystus Zbawiciel
Cicha kolęda nocy
Czas chwil serdecznych
Dla kogo jest to puste miejsce
Do Betlejemu
Dziecino ¶więta
Dzień jeden w roku
Dzisiaj chór Aniołów
Dzisiaj ¦więta s±
Dzi¶ w stajence
Dzwoneczki dzwoni±
Gdy na niebie
Gdy nadchodzi
Gwiazda nad stajenk±
Hymn miło¶ci
Hej kolędo leć
Jaka¶ ¶wiatło¶ć
Jakaż to gwiazda
Jest w Twoim sercu
Jest zimowy wieczór
Jezu, Dzieci±tko Ty me
Jezusa narodzonego
Judzk± krainę
Już noc okrywa ¶wiat
Jasna kolęda
Kiedy mama
Ko ko ko kolęda
Kolędowy  czas
Leży, leży
Matczyne ręce
Matko Boża z Betlejemu
MroĽna cisza
Na sianeczku
Pasterzu
Smutna kolęda
Wiersz zimowy
W grudniowe noce
Za oknem kto¶
Zimowa opowie¶ć
Złocista gwiazdka
Zobacz Anno
Znów Cię spotkam na pasterce
Żeby tak w noc Wigilijn±

  


Kolędy

Kolędy
pastorałki

Życzenia na
Boże
Narodzenie

Bar

 

Gdy na niebie

Gdy na niebie zabły¶nie 
pierwsza gwiazdka 
I staniemy wspólnie 
wokół stołu 
Wyci±gniemy ku sobie 
nasze ręce z opłatkiem 
Z sercem, z przebaczeniem. 

Gdy rozgrzane wigili± 
spłyn± lody 
Co dzieliły nas dot±d 
i różniły 
Wtedy w sercach jak kiedy¶ 
w Betlejemskiej stajence 
Narodzi się nam Jezus.
 
Cicho ¶pij, cicho ¶pij 
nasze serca dzi¶ 
ciepło przytulne 
Jezu nasz cicho ¶pij 
osłonimy Cię 
dłoni opłatkiem 
Spocznij ¶pij cicho ¶pij, 
my¶my spali 
w Ogrodzie Oliwnym 
Spocznij ¶pij teraz my, 
my będziemy 
choć chwilę czuwali. 

Gdy na niebie już wzejd± 
pierwsze zorze 
Rozejdziemy się 
wszyscy do domów 
By wyci±gn±ć przed siebie 
swoje ręce z pomoc± 
Z sercem, z przebaczeniem.

Gdy rozgrzane miło¶ci± 
spłyn± lody 
Co dzieliły nas 
dot±d i różniły 
Aby w sercach miał 
cieplej niż w Betlejem 
mały Jezus 
Dzisiaj nam narodzony. 

Cicho ¶pij, cicho ¶pij 
nasze serca dzi¶ 
ciepło przytulne 
Jezu nasz cicho ¶pij 
osłonimy Cię 
dłoni opłatkiem 
Spocznij ¶pij cicho ¶pij, 
my¶my spali 
w Ogrodzie Oliwnym 
Spocznij ¶pij teraz my, 
my będziemy 
choć chwilę czuwali. 

 


Bar

.
*