Strona główna
Anieli w niebie
Aniołowie w Betlejemie
Biała gwiazdka
Białe Boże Narodzenie
Błysła na niebie gwiazda
Bosy pastuszek
Być tam gdzie Ty
Choinkowe święta
Choć tyle żalu w nas
Chrystus Zbawiciel
Cicha kolęda nocy
Czas chwil serdecznych
Dla kogo jest to puste miejsce
Do Betlejemu
Dziecino święta
Dzień jeden w roku
Dzisiaj chór Aniołów
Dzisiaj Święta są
Dziś w stajence
Dzwoneczki dzwonią
Gdy na niebie
Gdy nadchodzi
Gwiazda nad stajenką
Hymn miłości
Hej kolędo leć
Jakaś światłość
Jakaż to gwiazda
Jest w Twoim sercu
Jest zimowy wieczór
Jezu, Dzieciątko Ty me
Jezusa narodzonego
Judzką krainę
Już noc okrywa świat
Jasna kolęda
Kiedy mama
Ko ko ko kolęda
Kolędowy  czas
Leży, leży
Matczyne ręce
Matko Boża z Betlejemu
Mroźna cisza
Na sianeczku
Pasterzu
Smutna kolęda
Wiersz zimowy
W grudniowe noce
Za oknem ktoś
Zimowa opowieść
Złocista gwiazdka
Zobacz Anno
Znów Cię spotkam na pasterce
Żeby tak w noc Wigilijną

  


Kolędy

Kolędy
pastorałki

Życzenia na
Boże
Narodzenie

Bar

 

Chrystus Zbawiciel

Bóg tak bardzo ukochał, 
świat z miłości stworzył 
Życiem obdarzył człowieka, 
wolność w ręce ci złożył 
Lecz przegrałeś swą miłość, 
dobro wolnością zniszczyłeś 
Serce smutek przepełnia, 
przebaczenia czeka. 

Chrystus Zbawiciel 
przyszedł na ziemię 
Stał się człowiekiem 
by być dla ciebie 
Nie wzgardził światem, 
wybrał Betlejem 
Cichą mieścinę 
ludzkiej niedoli. 

Chrystus Zbawiciel 
przyszedł na ziemię 
Stał się człowiekiem 
by być dla ciebie 
Nie wzgardził światem, 
wybrał Betlejem 
Cichą mieścinę 
ludzkiej niedoli. 

Tak jak sam nam obiecał 
Syna Swego posłał 
Chce każdego człowieka 
przygarnąć do siebie 
Więc przygotuj swe serce, 
prostuj ścieżki życia 
W wigilijny wieczór 
czekaj Boga, Człowieka.
 
Chrystus Zbawiciel 
przyszedł na ziemię 
Stał się człowiekiem 
by być dla ciebie 
Nie wzgardził światem, 
wybrał Betlejem 
Cichą mieścinę 
ludzkiej niedoli. 

Chrystus Zbawiciel 
przyszedł na ziemię 
Stał się człowiekiem 
by być dla ciebie 
Nie wzgardził światem, 
wybrał Betlejem 
Cichą mieścinę 
ludzkiej niedoli. 

 


Bar

.
*