Strona główna
Anieli w niebie
Aniołowie w Betlejemie
Biała gwiazdka
Białe Boże Narodzenie
Błysła na niebie gwiazda
Bosy pastuszek
Być tam gdzie Ty
Choinkowe święta
Choć tyle żalu w nas
Chrystus Zbawiciel
Cicha kolęda nocy
Czas chwil serdecznych
Dla kogo jest to puste miejsce
Do Betlejemu
Dziecino święta
Dzień jeden w roku
Dzisiaj chór Aniołów
Dzisiaj Święta są
Dziś w stajence
Dzwoneczki dzwonią
Gdy na niebie
Gdy nadchodzi
Gwiazda nad stajenką
Hymn miłości
Hej kolędo leć
Jakaś światłość
Jakaż to gwiazda
Jest w Twoim sercu
Jest zimowy wieczór
Jezu, Dzieciątko Ty me
Jezusa narodzonego
Judzką krainę
Już noc okrywa świat
Jasna kolęda
Kiedy mama
Ko ko ko kolęda
Kolędowy  czas
Leży, leży
Matczyne ręce
Matko Boża z Betlejemu
Mroźna cisza
Na sianeczku
Pasterzu
Smutna kolęda
Wiersz zimowy
W grudniowe noce
Za oknem ktoś
Zimowa opowieść
Złocista gwiazdka
Zobacz Anno
Znów Cię spotkam na pasterce
Żeby tak w noc Wigilijną

  


Kolędy

Kolędy
pastorałki

Życzenia na
Boże
Narodzenie

Bar

 

Aniołowie w Betlejemie

Aniołowie w Betlejemie 
chwałę Boga wyśpiewali, 
że Syn Boży całą ziemię 
z grzechu wyrwie i ocali.
 
Żłóbek jest znakiem, 
stajenka znakiem, 
znakiem jest gwiazda, 
Aniołów śpiew.
 
Pan każe zmienić 
serca nijakie, 
gdy dziś odwiewa 
ziarna od plew! 

W Betlejemie Aniołowie 
głoszą ludziom pokój Boży, 
bo w Dzieciątku, Bożym Słowie, 
Bóg nam nowe serce stworzył.
 
Żłóbek jest znakiem, 
stajenka znakiem, 
znakiem jest gwiazda, 
Aniołów śpiew. 

Pan każe zmienić 
serca nijakie, 
gdy dziś odwiewa 
ziarna od plew! 

Wielbiąc Żłóbka Tajemnicę, 
uklęknijmy dziś przed Panem, 
gdy Dzieciątko, Syn Dziewicy, 
liczy uczniów swych wybranych. 

Żłóbek jest znakiem, 
stajenka znakiem, 
znakiem jest gwiazda, 
Aniołów śpiew. 

Pan każe zmienić 
serca nijakie, 
gdy dziś odwiewa 
ziarna od plew! 

 


Bar

.
*