Strona główna
Anieli w niebie
Aniołowie w Betlejemie
Biała gwiazdka
Białe Boże Narodzenie
Błysła na niebie gwiazda
Bosy pastuszek
Być tam gdzie Ty
Choinkowe święta
Choć tyle żalu w nas
Chrystus Zbawiciel
Cicha kolęda nocy
Czas chwil serdecznych
Dla kogo jest to puste miejsce
Do Betlejemu
Dziecino święta
Dzień jeden w roku
Dzisiaj chór Aniołów
Dzisiaj Święta są
Dziś w stajence
Dzwoneczki dzwonią
Gdy na niebie
Gdy nadchodzi
Gwiazda nad stajenką
Hymn miłości
Hej kolędo leć
Jakaś światłość
Jakaż to gwiazda
Jest w Twoim sercu
Jest zimowy wieczór
Jezu, Dzieciątko Ty me
Jezusa narodzonego
Judzką krainę
Już noc okrywa świat
Jasna kolęda
Kiedy mama
Ko ko ko kolęda
Kolędowy  czas
Leży, leży
Matczyne ręce
Matko Boża z Betlejemu
Mroźna cisza
Na sianeczku
Pasterzu
Smutna kolęda
Wiersz zimowy
W grudniowe noce
Za oknem ktoś
Zimowa opowieść
Złocista gwiazdka
Zobacz Anno
Znów Cię spotkam na pasterce
Żeby tak w noc Wigilijną

  


Kolędy

Kolędy
pastorałki

Życzenia na
Boże
Narodzenie

Bar

 

Jezusa narodzonego

Jezusa narodzonego 
wszyscy witajmy, 
Jemu po kolędzie dary 
wzajem oddajmy; 

Oddajmy wesoło, 
skłaniajmy swe czoło, 
skłaniajmy swe czoło, 
Panu naszemu. 
Oddajmy wesoło, 
skłaniajmy swe czoło, 
skłaniajmy swe czoło, 
Panu naszemu. 

Oddajmy za złoto wiarę, 
czyniąc wyznanie, 
że to Bóg i Człowiek prawy 
leży na sianie; 

Oddajmy wesoło, 
skłaniajmy swe czoło, 
skłaniajmy swe czoło, 
Panu naszemu. 
Oddajmy wesoło, 
skłaniajmy swe czoło, 
skłaniajmy swe czoło, 
Panu naszemu. 

Oddajmy też za kadzidło 
Panu nadzieję, 
że Go będziem widzieć w niebie, 
mówiąc to śmiele; 

Oddajmy wesoło, 
skłaniajmy swe czoło, 
skłaniajmy swe czoło, 
Panu naszemu. 
Oddajmy wesoło, 
skłaniajmy swe czoło, 
skłaniajmy swe czoło, 
Panu naszemu. 

Oddajmy za mirrę miłość 
na dowód tego, 
że nad wszystko Go kochamy, 
z serca całego; 

Oddajmy wesoło, 
skłaniajmy swe czoło, 
skłaniajmy swe czoło, 
Panu naszemu. 
Oddajmy wesoło, 
skłaniajmy swe czoło, 
skłaniajmy swe czoło, 
Panu naszemu. 

Przyjmij, Jezu, na kolędę 
te nasze dary, 
przyjmij serca, dusze nasze 
za swe ofiary, 

byśmy kiedyś w niebie, 
posiąść mogli Ciebie 
posiąść mogli Ciebie 
na wieki wieków. 
byśmy kiedyś w niebie, 
posiąść mogli Ciebie 
posiąść mogli Ciebie 
na wieki wieków. 

 


Bar

.
*