Strona główna
Anieli w niebie
Aniołowie w Betlejemie
Biała gwiazdka
Białe Boże Narodzenie
Błysła na niebie gwiazda
Bosy pastuszek
Być tam gdzie Ty
Choinkowe święta
Choć tyle żalu w nas
Chrystus Zbawiciel
Cicha kolęda nocy
Czas chwil serdecznych
Dla kogo jest to puste miejsce
Do Betlejemu
Dziecino święta
Dzień jeden w roku
Dzisiaj chór Aniołów
Dzisiaj Święta są
Dziś w stajence
Dzwoneczki dzwonią
Gdy na niebie
Gdy nadchodzi
Gwiazda nad stajenką
Hymn miłości
Hej kolędo leć
Jakaś światłość
Jakaż to gwiazda
Jest w Twoim sercu
Jest zimowy wieczór
Jezu, Dzieciątko Ty me
Jezusa narodzonego
Judzką krainę
Już noc okrywa świat
Jasna kolęda
Kiedy mama
Ko ko ko kolęda
Kolędowy  czas
Leży, leży
Matczyne ręce
Matko Boża z Betlejemu
Mroźna cisza
Na sianeczku
Pasterzu
Smutna kolęda
Wiersz zimowy
W grudniowe noce
Za oknem ktoś
Zimowa opowieść
Złocista gwiazdka
Zobacz Anno
Znów Cię spotkam na pasterce
Żeby tak w noc Wigilijną

  


Kolędy

Kolędy
pastorałki

Życzenia na
Boże
Narodzenie

Bar

 

Mroźna cisza

Mroźna cisza świat okryła 
i na ziemię nam spłynęła 
Tylko gwiazda świeci 
W biednej szopie Maria miła 
tuli do snu Dziecię 

Luli laaaj Iuli luli luli laj 
Luli laaaj luli luli luli laj 
luli laj 

Pochowały się ptaszęta 
w ciepłą słomę pod strzechami 
Dzieci śpią w łóżeczkach 
Zaśnij prosi Matka święta 
zaśnij mój Syneczku 

Luli laaaj Iuli luli luli laj 
Luli laaaj luli luli luli laj 
luli laj 

Skrzy się mrozek, śnieg na polach 
już ucichły leśne szmery 
Drzew wiatr nie porusza 
Maria płacze nad niedolą 
małego Jezusa. 

Luli laaaj Iuli luli luli laj 
Luli laaaj luli luli luli laj 
luli laj. 
luli laj. 

 


Bar

.
*