Strona główna
Anieli w niebie
Aniołowie w Betlejemie
Biała gwiazdka
Białe Boże Narodzenie
Błysła na niebie gwiazda
Bosy pastuszek
Być tam gdzie Ty
Choinkowe święta
Choć tyle żalu w nas
Chrystus Zbawiciel
Cicha kolęda nocy
Czas chwil serdecznych
Dla kogo jest to puste miejsce
Do Betlejemu
Dziecino święta
Dzień jeden w roku
Dzisiaj chór Aniołów
Dzisiaj Święta są
Dziś w stajence
Dzwoneczki dzwonią
Gdy na niebie
Gdy nadchodzi
Gwiazda nad stajenką
Hymn miłości
Hej kolędo leć
Jakaś światłość
Jakaż to gwiazda
Jest w Twoim sercu
Jest zimowy wieczór
Jezu, Dzieciątko Ty me
Jezusa narodzonego
Judzką krainę
Już noc okrywa świat
Jasna kolęda
Kiedy mama
Ko ko ko kolęda
Kolędowy  czas
Leży, leży
Matczyne ręce
Matko Boża z Betlejemu
Mroźna cisza
Na sianeczku
Pasterzu
Smutna kolęda
Wiersz zimowy
W grudniowe noce
Za oknem ktoś
Zimowa opowieść
Złocista gwiazdka
Zobacz Anno
Znów Cię spotkam na pasterce
Żeby tak w noc Wigilijną

  


Kolędy

Kolędy
pastorałki

Życzenia na
Boże
Narodzenie

Bar

 

Matko Boża z Betlejemu

Matko Boża z Betlejemu 
nad Dzieciątkiem pochylona, 
każde dziecko polskiej ziemi 
w swe matczyne weź ramiona! 

Matko Boża z Nazaretu, 
zanurzona w szarym trudzie, 
w młodych sercach wiarę wzniecisz, 
ufność, miłość w nich rozbudzisz. 

Matko Boża z Częstochowy, 
z Ostrej Bramy i Warszawy, 
uczyń Polskę ludem nowym, 
Bożej chwały, Bożej sławy! 

Matko Boża z Częstochowy, 
z Ostrej Bramy i Warszawy, 
uczyń Polskę ludem nowym, 
Bożej chwały, Bożej sławy! 

Matko Boża z winnej Kany 
kochająca zatroskana, 
każdą z rodzin Ci oddanych 
ubłogosław w łaski Pana 

Matko Boża spod stóp krzyża, 
współczująca na Golgoocie, 
Jak to dobrze, że się zbliżasz 
do nas w wieczór srebrnozłoty! 

Matko Boża z wieczernika, 
w Duchu świętym rozmodlona, 
spraw, niech w Polsce zło zanika 
i przemiana się dokona! 

Matko Boża z wieczernika, 
w Duchu świętym rozmodlona, 
spraw, niech w Polsce zło zanika 
i przemiana się dokona! 

Matko Boża pierwszych wieków 
i świętego średniowiecza, 
Bożej łaski jasną rzeką 
nasze czasy uczłowieczaj! 

Matko Boża z Częstochowy, 
z Ostrej Bramy i Warszawy, 
uczyń Polskę ludem nowym, 
Bożej chwały, Bożej sławy! 

Matko Boża z Częstochowy, 
z Ostrej Bramy i Warszawy, 
uczyń Polskę ludem nowym, 
Bożej chwały, Bożej sławy! 

Matko Boża z Częstochowy, 
z Ostrej Bramy i Warszawy, 
uczyń Polskę ludem nowym, 
Bożej chwały, Bożej sławy! 

 


Bar

.
*