Strona główna
Anieli w niebie
Aniołowie w Betlejemie
Biała gwiazdka
Białe Boże Narodzenie
Błysła na niebie gwiazda
Bosy pastuszek
Być tam gdzie Ty
Choinkowe święta
Choć tyle żalu w nas
Chrystus Zbawiciel
Cicha kolęda nocy
Czas chwil serdecznych
Dla kogo jest to puste miejsce
Do Betlejemu
Dziecino święta
Dzień jeden w roku
Dzisiaj chór Aniołów
Dzisiaj Święta są
Dziś w stajence
Dzwoneczki dzwonią
Gdy na niebie
Gdy nadchodzi
Gwiazda nad stajenką
Hymn miłości
Hej kolędo leć
Jakaś światłość
Jakaż to gwiazda
Jest w Twoim sercu
Jest zimowy wieczór
Jezu, Dzieciątko Ty me
Jezusa narodzonego
Judzką krainę
Już noc okrywa świat
Jasna kolęda
Kiedy mama
Ko ko ko kolęda
Kolędowy  czas
Leży, leży
Matczyne ręce
Matko Boża z Betlejemu
Mroźna cisza
Na sianeczku
Pasterzu
Smutna kolęda
Wiersz zimowy
W grudniowe noce
Za oknem ktoś
Zimowa opowieść
Złocista gwiazdka
Zobacz Anno
Znów Cię spotkam na pasterce
Żeby tak w noc Wigilijną

  


Kolędy

Kolędy
pastorałki

Życzenia na
Boże
Narodzenie

Bar

 

Jakaż to gwiazda

Jakaż to gwiazda 
świeci na wschodzie, 
gwiazda nowego imienia? 
Mędrcy wołają: 
"Ciesz się narodzie, 
to gwiazda twego zbawienia." 

Biegną Królowie 
za jej promieniem 
a za Królami tłum ludu; 
bo im ta gwiazda 
świeci zbawieniem, 
bo im zwiastuje cud cudu. 

Biegną Królowie 
za jej promieniem 
a za Królami tłum ludu; 
bo im ta gwiazda 
świeci zbawieniem, 
bo im zwiastuje cud cudu. 

Ten, co nam później 
miał być przykładem 
w miłości i poświęceniu, 
dziś niezgłębionych 
wyroków śladem 
zrodzon w nędzy, poniżeniu 

W garstce barłogu 
skrył świętą głowę, 
palmę światłości męczeństwa, 
co światu życie 
miała dać nowe, 
nad błędem odnieść zwycięstwa. 

W garstce barłogu 
skrył świętą głowę, 
palmę światłości męczeństwa, 
co światu życie 
miała dać nowe, 
nad błędem odnieść zwycięstwa. 

Panie, ta gwiazda, 
co Mędrców wiodła 
do Chrystusowej kołyski, 
Niech nas do Twego 
prowadzi źródła, 
światowe przyćmi połyski. 

Do ostatniego 
życia zaniku 
Boskiego światła udziela, 
byśmy tam zaszli 
po jej promyku, 
do świętych stóp Zbawiciela. 

Do ostatniego 
życia zaniku 
Boskiego światła udziela, 
byśmy tam zaszli 
po jej promyku, 
do świętych stóp Zbawiciela. 

 


Bar

.
*